اعتراضات دیماه؛ روح‌ا لله مردانی، معلم زندانی به ۶ سال حبس محکوم شد

30 ژوئن 2018

اعتراضات دیماه؛ روح‌الله مردانی، معلم زندانی به ۶ سال حبس محکوم شد

https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-15932/


استثمار و بهره کشی از “ز ندانیان رای باز” در زند ان زاهدان

30 ژوئن 2018

استثمار و بهره کشی از “زندانیان رای باز” در زندان زاهدان

https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-15918/


عبدالصمد خرمشاهی: تبصره ماده ۴۸ باید اصلاح شود/ سی اوش خرمگاه

29 ژوئن 2018

عبدالصمد خرمشاهی: تبصره ماده ۴۸ باید اصلاح شود/ سیاوش خرمگاه

https://www.peace-mark.org/86-15

لینک به مطلب در هرانا

https://www.hra-news.org/interviews/a-103/


وخامت وضعیت جسمانی سخی ر یگی، وبلاگ‌نویس بلوچ در پنجمین روز از اعتصاب غ ذا

29 ژوئن 2018

وخامت وضعیت جسمانی سخی ریگی، وبلاگ‌نویس بلوچ در پنجمین روز از اعتصاب غذا

https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-15915/


کارگاه‌های ساختمانی شه رداری، بلای جان شهروندا ن تهرانی / گزارش تصویری

29 ژوئن 2018

کارگاه‌های ساختمانی شهرداری، بلای جان شهروندان تهرانی / گزارش تصویری

https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-15914/


نگاهی به تبصره ماده ۴۸ قا نون آیین دادرسی کیفری/ مو سی برزین

28 ژوئن 2018

نگاهی به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری/ موسی برزین

https://www.peace-mark.org/86-9

لیک به مطلب در هرانا

https://www.hra-news.org/articles/a-331/


محرومیت درمانی در زندان سقز، زندانی را در آستانه فلج شدن قرار داده است

28 ژوئن 2018

محرومیت درمانی در زندان سقز، زندانی را در آستانه فلج شدن قرار داده است

https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-15909/


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: