Happy 2020 فرخنده باد

30 دسامبر 2019

فرخنده باد 2020

فرخنده باد قیام و پیروزی 99% ملت ایران، علیه

رژیم نکبت ملا در 2020

جبهۀ مردم برای نجات ایران (خط 3)

Happy 2020

Happy Uprise and Victory of the world’s 99% in 2020

Worlds Anti-imperialist Front

Women’s Power

womens-power.farah-notash.com

http://www.farah-notash.com


درود بر شما

28 دسامبر 2019

ای یاران کارگر

این فریاد زنی نمرده در گور است

جبهۀ مردم برای نجات ایران (خط 3)

womens-power.farah-notash.com

http://www.farah-notash.com

Women’s Power

image.jpg

image.jpg


درود بر شما

25 دسامبر 2019

فرقی نمی کند که کجای جهان هستیم

روز 5 دیماه قیام ملی ما به احترام جانباختگان بی سلاح، در یک جنگ نابرابر در مقابل دژخیمان رژیم نکبت ملا همچنان پا برجا و بر قرار است. این قربانیان، فقط فرزندان مادران و پدرانشان نبوده اند. آنان فرزندان ملت ایران ، فرزندان این آب و خاک و از همه مهمتر انسان های پویایی بوده اند که برای دفاع از انسانیت و دفع ظلمت به پا خاسته اند.

این جانباختگان، ستاره های درخشان هویت ملی ما ، نور تابندۀ و افتخار ابدی ملت مظلوم و همواره مبارز ایران خواهند بود.

جبهۀ مردم برای نجات ایران (خط 3)

womens-power.farah-notash.com

http://www.farah-notash.com

Women’s Power

image.jpg

image.jpg


با درود و سپاس از توجه ا تان

22 دسامبر 2019

با درود و سپاس از توجه اتان

پخش، مهمترین بخش مبارزه علیه امپریالیسم است.

جبهۀ جهانی ضد امپریالیست قدرت زنان

womens-power.farah-notash.com

http://www.farah-notash.com

Women’s Power

image.jpg

image.jpg

image.jpg


با درود

22 دسامبر 2019

با درود و سپاس از توجه اتان

پخش، مهمترین بخش مبارزه علیه امپریالیسم است

جبهۀ مردم برای نجات ایران (خط 3)

womens-power.farah-notash.com

http://www.farah-notash.com

image.jpg

image.jpg


ااز فراخوان برای تحصن سراسری معلمان و تجمع اعتراضی بازنشستگا ن حمایت کنیم!

20 دسامبر 2019

از فراخوان برای تحصن سراسری معلمان و تجمع اعتراضی بازنشستگان حمایت کنیم!

معلمان و بازنشستگان در ادامه سال ها اعتراض، اعتصاب، تحصن و تجمع چه در مقابل مجلس و چه دیگر مراکز دولتی در سراسر کشور اگرچه نتوانسته اند به بسیاری از مطالبات خود دست یابند اما گام های بزرگی بسوی اقدامات مشترک و متشکل را برداشته اند. اقدام مشترک شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان ایران و تشکلات بازنشستگان میتواند به اتحاد سراسری طبقه کارگر در نبرد بر علیه مناسبات سرمایه داری در ایران و حکومت سرکوبگر جمهوری اسلامی بطور بنیادی یاری رساند.

شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان ایران در حمایت از تجمع بازنشستگان در مقابل مجلس در تهران و در اعتراض به بودجه پیشنهادی دولت برای آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۹، و دستمزد به شدت زیر خط فقر، خصوصی سازی آموزش، احکام سنگین برای فعالین صنفی، زندان و تهدید به اخراج و همچنین برای برخورداری از بیمه های درمانی کارآمد، تشکل مستقل، آموزش رایگان و مدارس با استاندارد های شناخته شده بین المللی با انتشار بیانیه ای از همه معلمان خواسته اند که در روز دوم دی ماه زنگ دوم در کلاس ها حاضر نشده و در دفتر مدارس تحصن کنند.

همچنین تشکلات بازنشستگان در ادامه اعتراضات خود همه بازنشستگان کشوری را دعوت به اعتراض و تجمع در مقابل مجلس و سازمان برنامه و بودجه در استانهای تهران و البرز و در مقابل استانداری ها در بقیه استان ها در روز دوم دی ماه نموده اند.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران از تحصن و تجمع معلمان و بازنشستگان در روز دوم دی ماه حمایت می کند و به سهم خود تلاش می کند که حمایت وهمبستگی اتحادیه های کارگری و تشکلات جهانی معلمان و بازنشستگان را نسبت به مبارزات معلمان و بازنشستگان ایران جلب کند.

زنده باد اتحاد طبقه کارگر

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

۲۰ دسامبر ۲۰۱۹

http://etehadbinalmelali.com/ak

info

www.workers-iran.org;

https://twitter.com/IASWIinfo

از فراخوان برای تحصن سراسری معلمان و تجمع اعتراضی بازنشستگان حم ایت کنیم!.docx

از فراخوان برای تحصن سراسری معلمان و تجمع اعتراضی بازنشستگان حم ایت کنیم!.pdf


از فراخون مادران جان باختگان حمایت کنیم!

20 دسامبر 2019

از فراخون مادران جان باختگان حمایت کنیم!

از فراخون مادران جان باخته گان حمایت کنیم.docx

از فراخون مادران جان باخته گان حمایت کنیم.pdf


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: