با درود و سپاس از توجه ا تان Greetings

17 ژانویه 2022

کشورها را بسوی جنگ داخلی نرانید

واکسیناسیون اجباری را متوقف کنید

جبهۀ جهانی ضد امپریالیست قدرت زنان

womens-power.farah-notash.com

http://www.farah-notash.com

Women’s Power

Don’t push the countries towards civil wars

Stop compulsory vaccination

Worlds Anti-imperialist Front Women’s power

womens-power.farah-notash.com

http://www.farah-notash.com

Women’s Power

image.jpg

image.jpg


با درود و سپاس از توجه ا تان

14 ژانویه 2022

انتی فاشیست ها

در اروپا

جبهۀ جهانی ضد امپریالیست قدرت زنان

womens-power.farah-notash.com

http://www.farah-notash.com

Women’s Power

اپوزسیون تروتسکی در گذشته و حال

ی. و. استالین

برگردان: آمادور نویدی

https://amadornavidi.wordpress.com/

The Trotskyist Opposition Before and Now

https://www.marxists.org/reference/archive/stalin/works/1927/10/23.htm

image.jpg

image.jpg

image.jpg

The Trotskyist Opposition Before and Now.doc


با درود و سپاس از توجه ا تان Greetings

11 ژانویه 2022

Corrupt Nazarbayev’s system in Kazakhstan

and Collective Security Treaty Organisation

(CSTO)

womens-power.farah-notash.com

http://www.farah-notash.com

Women’s Power

سیستم از بن فاسد نور سلطان نظربایف در قزاقستان

ورود نیروهای صلح و سازمان پیمان امنیت جمعی

جبهۀ جهانی ضد امپر یالیست قدرت زنان

womens-power.farah-notash.com

http://www.farah-notash.com

Women’s Power

image.jpg

image.jpg

Corrupt Nazarbayev system.pdf

Corrupt Nazarbayev system.doc


Happy 2022 فرخنده باد 2022

29 دسامبر 2021

Happy 2022

and let us stand for 22.2.2022

as an «international day for humans’ basic rights and against any kind of Slavery» and stand for it.

Worlds Anti-imperialist Front-Women’s Power

People’s Front for Iran’s salvation

womens-power.farah-notash.com

http://www.farah-notash.com

Women’s Power

فرخنده باد2022

اجازه دهید 22.2.20222 را به عنوان «روز جهانی حقوق اساسی انسان و علیه هر نوع

برده داری» بشناسیم و برای آن قیام کنیم.

جبهۀ جهانی ضد امپریالیست – قدرت زنان

جبهۀ مردم برای نجات ایران (خط سوم)

womens-power.farah-notash.com

http://www.farah-notash.com

Women’s Power

image.jpg

image.jpg

image.jpg

image.jpg

image.jpg

image.jpg


با درود و سپاس از توجه ا تان Greetings

17 دسامبر 2021

اعتراض به رای دادگاه آمریکا در پرونده

جولیان آسانژ

جبهۀ جهانی ضد امپریالیست قدرت زنان

Objection to the US Court Decision on Julian Assange case

Worlds Anti- Imperialist Front Women’s Power

womens-power.farah-notash.com

http://www.farah-notash.com

Women’s Power

image.jpg

image.jpg

Objection to the US Court-Assange.pdf

Objection to the US Court-Assange.doc


Greetings با درود و سپاس ا ز توجه اتان

8 دسامبر 2021

New slavery period is on its way

Worlds Anti-imperialist Front Women’s Power

Vienna 06.12.2021

دوران برده داری نوین در راه است

جبهۀ جهانی ضد امپر یالیست قدرت زنان وین 6 دسامبر 2021

womens-power.farah-notash.com

http://www.farah-notash.com

Women’s Power

New slavery period.pdf

New slavery period.doc

image.jpg

image.jpg


با درود و سپاس از توجه ا تان

4 دسامبر 2021

قوانین زن ستیز ملایان آمریکایی در افغانستان

جبهۀ جهانی ضد امپریالیست قدرت زنان

womens-power.farah-notash.com

http://www.farah-notash.com

Women’s Power.

image.jpg

image.jpg

120421-YN-Farmaan-Hoqooq-Zanaan.pdf


با درود و سپاس از توجه ا تان

30 نوامبر 2021

محسن فخری زاده و هیچ دانشمندی نیاز به سلاح هسته ای ندارد

جبهۀ مردم برای نجات ایران -خط سوم- نه ملا نه آمریکا

اعلامیه شمارۀ 68

هفتم آذر= 28 نوامبر 2021

Political decisions are not made by

the nuclear scientists

Peoples Front for Iran’s salvation

28.11.2021

womens-power.farah-notash.com

http://www.farah-notash.com

Women’s Power

image.jpg

image.jpg

Political decisions are not.pdf

Political decisions are not.doc

image.jpg

image.jpg


با درود و سپاس از توجه ا تان

17 نوامبر 2021

فرمان شلیک به هواپیمای اوکراینی از بیت رهبری

جبهۀ مردم برای نجات ایران -خط سوم نه ملا نه آمریکا

اعلامیه شماره 67

بیست و ششم آبان= 17.11.2021

womens-power.farah-notash.com

http://www.farah-notash.com

Women’s Power

image.jpg

image.jpg


با درود و سپاس از توجه ا تان

14 نوامبر 2021

قطع دستو پای اختاپوس از عراق، افغانستان

و سوریه

جبهۀ مردم برای نجات ایران- خط سوم نه ملا نه آمریکا

اعلامیه شماره 66

13.11.2021= بیست و دوم آبان

womens-power.farah-notash.com

http://www.farah-notash.com

Women’s Power

image.jpg

image.jpg


با درود و سپاس از توجه ا تان

22 اکتبر 2021

تظاهرات زنان افغانستان

جبهۀ جهانی ضد امپریالیست قدرت زنان

womens-power.farah-notash.com

http://www.farah-notash.com

Women’s Power

image.jpg

image.jpg


Greetings با درو د و سپاس از توجه اتان

16 اکتبر 2021

Taliban and an inclusive government

in Afghanistan!

Worlds Anti-imperialist Front Women’s Power

womens-power.farah-notash.com

http://www.farah-notash.com

Women’s Power

طالبان و دولت فراگیر در افغانستان

جبهۀ جهانی ضد امپریالیست قدرت زنان

womens-power.farah-notash.com

http://www.farah-notash.com

Women’s Power

Taliban and an inclusive government.pdf

Taliban and an inclusive government.doc

image.jpg

image.jpg

image.jpg

image.jpg

FOTOS.odt


AWNI – No. 146

1 اکتبر 2021

Dear comrade and friends,

Please see the attached issue no. 146 of Alternative Workers News – Iran and forward it.

Thank you

Liebe Genossen und Freunde,

bitte schaut den Anhang, Nr.146 von Alternative Workers News – Iran an und leitet ihn weiter.

Danke schön

رفقا و دوستان گرامی

لطفاً بولتن شماره 146 را در ضمیمه ملاحظه کرده و در انتشار آن یاری رسانید

با سپاس فراوان

Link Bulletin: https://t.me/joinchat/AAAAAERghU8t8faNPoLsUQ

https://alternativeworkersnews.wordpress.com/

www.alternativeworkersnewsiran.orgAwni.news146.pdf


با درود و سپاس از توجه ا تان

28 سپتامبر 2021

دو سئوال و اتحاد مرحله ای

جبهۀ مردم برای نجات ایران خط سوم ( ضد آمریکا- ضد ملا)

اعلامیه شمارۀ 63

womens-power.farah-notash.com

http://www.farah-notash.com

Women’s Power

image.jpg

image.jpg


با درود و سپاس از توجه ا تان

15 سپتامبر 2021

آژیر خطر… اسلامیزه کردن منطقه

فرح نوتاش جبهۀ جهانی ضد امپریالیست قدرت زنان

به دیوان عالی ایالت متحده آمریکا

درخواست غرامت برای ملت افغانستان

فرح نوتاش جبهۀ جهانی ضد امپریالیست قدرت زنان

اسرار افغانستان

ترجمه ابراهیم شیری-ولادیمیر پراخواتیلوف

image.jpg

image.jpg

image.jpg

image.jpg

image.jpg

image.jpg

image.jpg


با درود و سپاس از توجه ا تان Greetings

10 سپتامبر 2021

دفاع جهانی از حقوق مردم افغانستان

تائید طالبان از طرف هر دولتی به معنای تائید تروریسم، مافیا و فساد زیر نقاب مذهب، و تحقیر ملل است

ISI نکاتی چند به ارتباط آمدن رئيس

به کابل!

در دفاع و حمایت از مردم افغانستان بپا خیزیم

Worldwide defence of the rights of the people of Afghanistan

Worlds Anti-imperialist Front Women’s Power

womens-power.farah-notash.com

http://www.farah-notash.com

Women’s Power

“Revelations of Carter’s Former Advisor : ‘Yes, theCIA entered Afghanistan before the Russians…’” (1998)

Originally published: David Gibbs Blog by Le Nouvel Observateur (International Politics 37, no. 2, 2000, pp. 241-242. ) – Posted Aug 19, 2021

The Brzezinski Interview with Le Nouvel Observateur (1998)

http://www.informationclearinghouse.info/56738.htm

image.jpg

image.jpg

image.jpg

World defence of rights of the people of Afghanistan.pdf

World defence of rights of the people of Afghanistan.doc

Resistance.odt

090621-Mosawe-Nokaaty-Chand-Ba-Ertebaat-ISI.pdf


با درود و سپاس از توجه ا تان

30 آگوست 2021

درک غلط حزب توفان از مارکسیسم لنینیسم

لطفا مقالۀ طوفان را نیز بخوانید و جانبداری محکم حزب توفان از طالبان را خود مشاهده کنید.

در واقع حزب توفان حامی سر سخت تئوری کمر بند سبز آمریکا به دور زمین است

Afghanestan 259.doc
Afghanestan 259.pdf
image.jpg
image.jpg
image.jpg
image.jpg
image.jpg
image.jpg


با درود و سپاس از توجه ا تان

24 آگوست 2021

این فریاد دادخواهی ماست

طالبان باید دستگیر و دادگاهی شود

زنجیره تظاهرات علیه طالبان در جهان

جبهۀ جهانی ضد امپریالیست قدرت زنان

womens-power.farah-notash.com

http://www.farah-notash.com

Women’s Power

image.jpg

image.jpg

image.jpg

image.jpg


بیانیه نهادها – افغانستان + یادداشت 4- گزارش دادگاه نوری

19 آگوست 2021

با پورش در ایمیل قبلی پیوست ها ضمیمه نشده بودند20سال جنگ و خون ریزی.docx

کاریکاتور طالبان و خامنه ای.docx

4 -یادداشت.docx


بیانیه نهادها – افغانستان + یادداشت 4- گزارش دادگاه نیری

19 آگوست 2021
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: