کاهش حکم حبس چهار فعال مد نی در دادگاه تجدید نظر

28 سپتامبر 2016

کاهش حکم حبس چهار فعال مدنی در دادگاه تجدید نظر

https://hra-news.org/fa/prisoners/a-7814


یاشار رضوانی از زندان او ین آزاد شد

28 سپتامبر 2016

یاشار رضوانی از زندان اوین آزاد شد

https://hra-news.org/fa/prisoners/a-7813


یاشار رضوانی از زندان او ین آزاد شد

28 سپتامبر 2016

یاشار رضوانی از زندان اوین آزاد شد

https://hra-news.org/fa/prisoners/a-7813


لیست شماره پنج؛ زندانیا ن مرد متهم به محاربه با مح کومیت کمتر از ۱۵ سال حبس

28 سپتامبر 2016

لیست شماره پنج؛ زندانیان مرد متهم به محاربه با محکومیت کمتر از ۱۵ سال حبس

https://hra-news.org/fa/prisoners/a-7812


محکومیت حبس و جریمه برای ۱۹ شهروند عرب در شوش

28 سپتامبر 2016

محکومیت حبس و جریمه برای ۱۹ شهروند عرب در شوش

https://hra-news.org/fa/children/a-7810


دستکم ٩ زندانی در زندان ر جایی‌شهر کرج اعدام شدن د

28 سپتامبر 2016

دستکم ٩ زندانی در زندان رجایی‌شهر کرج اعدام شدند

https://hra-news.org/fa/execution/a-7809


انتقال ۸ زندانی محکوم به اعدام به سلول انفرادی در زندان ارومیه

28 سپتامبر 2016

انتقال ۸ زندانی محکوم به اعدام به سلول انفرادی در زندان ارومیه

https://hra-news.org/fa/execution/a-7806


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: