با درود و سپاس از توجه ا تان

24 فوریه 2021

با اعتصاب سراسری به دفاع از سوخت بران

و حیثیت ملی خود بر خیزیم

جبهۀ مردم برای نجات ایران –خط سوم

اعلامیه شماره 49

ششم اسفند= 24 فوریه 2021

امروز روز تصفیه حساب ملت ایران با رژیم دزد و جنایتکار ملا است

image.jpg

image.jpg


درود بر شما

21 فوریه 2021

قتل شیده لالمی توسط رژیم ملا

جبهۀ مردم برای نجات ایران -خط سوم

اعلامیه شماره 48

دوم اسفند= 20.02.2021

womens-power.farah-notash.com

http://www.farah-notash.com

Women’s Power

image.jpg

image.jpg

image.jpg

image.jpg

image.jpg

image.jpg


با درود و سپاس از توجه ا تان

17 فوریه 2021

آمریکا در نظر دارد رژیم ملا را تا ابد برای مردم ایران حفظ کند

جبهۀ مردم برای نجات ایران -خط سوم

اعلامیه شماره 47

بهمن=16 فوریه 2021 28

womens-power.farah-notash.com

http://www.farah-notash.com

Women’s Power

image.jpg

image.jpg

image.jpg

image.jpg

image.jpg


با درود و سپاس از توجه ا تان

9 فوریه 2021

بمناسبت چهل و دومین سال اسارت و ذلت

ملت ایران

جبهۀ مردم برای نجات ایران – خط سوم

09.02.2021= 21 بهمن

آقایان پوتین و شی جین پینگ، رئیس جمهوران ملل کبیر و محترم روسیه وچین

womens-power.farah-notash.com

http://www.farah-notash.com

Women’s Power

image.jpg

image.jpg


با درود و سپاس از توجه ا تان

31 ژانویه 2021

ورود طالبان، القاعده و داعش به ایران ممنوع

جبهۀ مردم برای نجات ایران -خط سوم

اطلاعیه شماره 45

دهم بهمن= 30 ژانویه2021

womens-power.farah-notash.com

http://www.farah-notash.com

Women’s Power

image.jpg

image.jpg


با درود و سپاس از توجه ا تان

19 ژانویه 2021

جان روزنامه نگاران ایران در خطر است

جبهۀ مردم برای نجات ایران- خط سوم – نه ملا نه آمریکا

اعلامیه شماره 44

29 دیماه =18 ژانویه 2021

womens-power.farah-notash.com

http://www.farah-notash.com

Women’s Power

image.jpg

image.jpg

image.jpg

image.jpg


فرخنده باد 2021 Happy 2021

29 دسامبر 2020

فرخنده باد سال 2021

با آرزوی سلامتی

وآزادی برایتان

Happy 2021

Wishing you health and

freedom

Worlds Anti-imperialist Front

Women’s Power

womens-power.farah-notash.com

http://www.farah-notash.com

Women’s Power

image.jpg

image.jpg

image.jpg

image.jpg

image.jpg

image.jpg


درود بر شما

23 دسامبر 2020

با درود و سپاس از توجه اتان

پخش مقاله، مهمترین بخش مبارزه علیه امپریالیسم است.

جبهۀ جهانی ضد امپریالیست قدرت زنان

womens-power.farah-notash.com

http://www.farah-notash.com

Women’s Power

image.jpg

image.jpg

image.jpg

image.jpg

image.jpg

image.jpg

image.jpg


درود بر شما

18 دسامبر 2020

شاهکار اطلاعاتی سپاه

جبهۀ مردم برای نجات ایران -خط سوم

اعلامیه شماره 43

27 آذر =17 دسامبر 2020

womens-power.farah-notash.com

http://www.farah-notash.com

Women’s Power

image.jpg

image.jpg

image.jpg

image.jpg


AWNI – No. 127

15 دسامبر 2020

Dear comrade and friends,

please see the attached issue no. 127 of Alternative Workers News – Iran and forward it.

Thank you

Liebe Genossen und Freunde,

bitte schaut den Anhang, Nr.127 von Alternative Workers News – Iran an und leitet ihn weiter.

Danke schön

رفقا و دوستان گرامی

لطفاً بولتن شماره 127 را در ضمیمه ملاحظه کرده و در انتشار آن یاری رسانید

با سپاس فراوانAWNI – No. 1 27.docx

AWNI – No. 1 27.pdf


Greetings درود بر شما

30 نوامبر 2020

Please print and forward to the world

Worlds Anti-imperialist Front

Women’s Power

womens-power.farah-notash.com

http://www.farah-notash.com

Women’s Power

با درود و سپاس از توجه اتان

پخش مقاله، مهمترین بخش مبارزه علیه امپریالیسم است.

جبهۀ جهانی ضد امپریالیست قدرت زنان

womens-power.farah-notash.com

http://www.farah-notash.com

Women’s Power

A magic vaccine.doc

A magic vaccine.pdf

image.jpg

image.jpg


با درود و سپاس از توجه ا تان

15 نوامبر 2020

هر ماه ما… آبان است

جبهۀ مردم برای نجات ایران – خط سوم

24 آبان = 14 نوامبر 2020

اعلامیه شمارۀ 43

http://www.farah-notash.com

image.jpg

image.jpg

image.jpg

image.jpg

image.jpg


AWNI- No. 125, 201108 Umweltaufruf en, IAC2020_10.009_EN_201105_I COG_Call_upon_International… , Metal İşçileri Birliği 12.11.2020

15 نوامبر 2020

Dear comrade and friends,

please see the attached issue no.125 of Alternative Workers News – Iran and other articlesand forward them.

Thank you

Liebe Genossen und Freunde,

bitte schaut den Anhang, Nr.125 von Alternative Workers News – Iran und andere Artikeln an und leitet diese weiter.

Danke schön

رفقا و دوستان گرامی

لطفاً بولتن شماره 125 و سایر مطالب را در ضمیمه ملاحظه کرده و در انتشار آنها یاری رسانید

با سپاس فراوان

Link Bulletin: https://t.me/joinchat/AAAAAERghU8t8faNPoLsUQ

https://alternativeworkersnews.wordpress.com/

www.alternativeworkersnewsiran.orgAWNI – 125.docx

AWNI – 125.pdf

201108 Umweltaufruf en.doc

image.jpg

Metal İşçileri Birliği 12.11.2020.pdf


with greetings با درود و سپاس ا ز توجه اتان

8 نوامبر 2020

Please print and forward to the world

Worlds Anti-imperialist Front

Women’s Power

womens-power.farah-notash.com

http://www.farah-notash.com

Women’s Power

با درود و سپاس از توجه اتان

پخش مقاله، مهمترین بخش مبارزه علیه امپریالیسم است.

جبهۀ جهانی ضد امپریالیست قدرت زنان

womens-power.farah-notash.com

http://www.farah-notash.com

Women’s Power

Gerrymandering.docx

Manipulated elections in the USA.doc

Manipulated elections in the USA.pdf

image.jpg

image.jpg

image.jpg


درود بر شما و سپاس از ت وجه اتان

30 اکتبر 2020

اکنون نیاز ما پیوند شعار با عمل

جبهۀ مردم برای نجات ایران -خط سوم

اعلامیۀ شمارۀ 42

9 آبان=29 اکتبر 2020

womens-power.farah-notash.com

http://www.farah-notash.com

Women’s Power

اکنون نیاز ما پیوند شعار با عمل

جبهۀ مردم برای نجات ایران -خط سوم

اعلامیۀ شمارۀ 42

9 آبان=29 اکتبر 2020

womens-power.farah-notash.com

http://www.farah-notash.com

Women’s Power

image.jpg

image.jpg


چند مطلب متنوع خواندنی

28 اکتبر 2020

لیست مطالب ارسالی: ا

مقاومت زندگی است –
بازداشت کنشگران –
سیزده هزار پناهجو –
دفتر یادمان جان باختگان – گزارشگران –
Yaddashat Kargari Oktober2020 (Nr 29) –
Gozarash A.E 10 Okt… 2020 GBG –
سرمایه‌داری عامل نگون‌بختی –
10 اکتبر روز لغو اعدام- سحر صبا –
شجریان، بت آفرینی بورژوازی، شستشوی مغزی کارگران –


مقاومت زندگی است.docx
بازداشت کنشگران.docx

دفتر یادمان جان باختگان – گزارشگران.docx
Yaddashat Kargari Oktober2020 (Nr 29).doc
Gozarash A.E 10 Okt… 2020 GBG.doc
سرمایه‌داری عامل نگون‌بختی.docx
10 اکتبر روز لغو اعدام- سحر صبا.doc
شجریان.docx


درود بر شما

23 اکتبر 2020

رژیم آذربایجان غرامت خسارت های وارده

به مردم ایران را هر چه زود تر بدهید

جبهۀ مردم برای نجات ایران – خط سوم

اعلامیه شمارۀ 41

womens-power.farah-notash.com

http://www.farah-notash.com

Women’s Power

image.jpg

image.jpg


با درود و سپاس از توجه ا تان

20 اکتبر 2020

خبر کوتاه بود.

40% تریاک جهان در ایران مصرف می شود

و دو مقاله در رابطه با مواد مخدره و استعمار

سوسیالیسم : شروعی بر آغاز حاکمیت شورایی یعنی چه ؟

از رستم وحیداوف – بر گردان از ا.م شیری

و نظری بر مقاله سوسیالیسم….

نقدی بر حقوق آذربایجان و راه دستیابی… توسط ابراهیم شیری

و جواب به آن با رنگ قرمز

جبهۀ جهانی ضد امپریالیست قدرت زنان

womens-power.farah-notash.com

http://www.farah-notash.com

Women’s Power

101520-J-Aarefy-Naqsh-SIA-Dar-Tawlid-Taryaak.pdf

102020-T-AMS-Socialism-Shoroay-Baraaie-Hakemyat.pdf

image.jpg

image.jpg

image.jpg


با درود Greetings

17 اکتبر 2020

با درود و سپاس از توجه اتان

پخش مقاله، مهمترین بخش مبارزه علیه امپریالیسم است.

جبهۀ جهانی ضد امپریالیست قدرت زنان

womens-power.farah-notash.com

http://www.farah-notash.com

Women’s Power

Printing and forwarding are the most important parts of the struggle against Imperialism

Worlds Anti-imperialist Front

Women’s Power

womens-power.farah-notash.com

http://www.farah-notash.com

Women’s Power

The rights of Azerbaijan.doc

The rights of Azerbaijan.pdf

image.jpg

image.jpg


با درود و سپاس از توجه ا تان

9 اکتبر 2020

تنوع و تغییر

عشقینن …ارمنی هموطن لر تقدیم الیرم

تقدیم با عشق … به ارامنۀ هموطنم

Worlds Anti-imperialist Front

Women’s Power

womens-power.farah-notash.com

http://www.farah-notash.com

Women’s Power

100820-F-FN-Sharmam-Baad-Az-Shahram-Tabriez.pdf

image.jpg

image.jpg


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: