اعتصاب غذای یک زندانی اه ل سنت دیگر در زندان رجایی ‌شهر کرج

3 دسامبر 2016

اعتصاب غذای یک زندانی اهل سنت دیگر در زندان رجایی‌شهر کرج

https://www.hra-news.org/2016/hranews/a-8665/


مرتضی مرادپور ؛ اعتصاب غ ذا، سلول سرد انفرادی و مم انعت از انتقال /سند

2 دسامبر 2016

مرتضی مرادپور ؛ اعتصاب غذا، سلول سرد انفرادی و ممانعت از انتقال /سند

https://www.hra-news.org/2016/hranews/a-8657/


انتقال اورژانسی آرش صاد قی به بیمارستان درپی وخا مت وضعیت جسمی

2 دسامبر 2016

انتقال اورژانسی آرش صادقی به بیمارستان درپی وخامت وضعیت جسمی

https://www.hra-news.org/2016/hranews/a-8655/


پرونده گمشده است؛ هفت سا ل انتظار محسن و احمد دانش پور زیر سایه حکم اعدام

2 دسامبر 2016

پرونده گمشده است؛ هفت سال انتظار محسن و احمد دانشپور زیر سایه حکم اعدام

https://www.hra-news.org/2016/hranews/a-8646/


ایران فراموش خانه‌ ترن س‌ها/ امیرحسین ذوالقدر ی

2 دسامبر 2016

ایران فراموش خانه‌ ترنس‌ها/ امیرحسین ذوالقدری

https://www.peace-mark.org/67-4

لینک به مطلب در هرانا
https://www.hra-news.org/articles/a-111/


نامه سرگشاده امید شاهمر ادی به دبیر شورای امنیت م لی؛ اگر به عدالت ذره ای اع تقاد دارید پیگیری کنید

1 دسامبر 2016

نامه سرگشاده امید شاهمرادی به دبیر شورای امنیت ملی؛ اگر به عدالت ذره ای اعتقاد دارید پیگیری کنید

https://www.hra-news.org/letters/a-256/


علی‌رغم عدم تکمیل درما ن؛ مهدی رجبیان بایستی به زندان بازگردد

1 دسامبر 2016

علی‌رغم عدم تکمیل درمان؛ مهدی رجبیان بایستی به زندان بازگردد

https://www.hra-news.org/2016/hranews/a-8644/


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: