با درود و سپاس از توجه ا تان

20 جون 2021

پیروزی سراسری مردم ایران در همبستگی

و رئیس جمهور تقلبی سیدعلی

جبهۀ مردم برای نجات ایران -خط سوم

اعلامیه شماره 57

19.06.2021= 29 خرداد

image.jpg

image.jpg


با درود و سپاس از توجه ا تان

17 جون 2021

انتخابات 1400 و مردم جان بر لب ایران

جبهۀ مردم برای نجات ایران – خط سوم

اعلامیه شماره 56

17.06.2021 =27 خرداد

image.jpg

image.jpg


با درود و سپاس از توجه ا تان

6 جون 2021

ایران بدهکار نوسازی عراق نیست

جبهۀ مردم برای نجات ایران – خط سوم

اعلامیه شماره 55

چهاردم خرداد= 04.06.2021

womens-power.farah-notash.com

http://www.farah-notash.com

Women’s Power

image.jpg

image.jpg

image.jpg

image.jpg

image.jpg


ده مطلب دیگر

5 جون 2021

video_2021-05-18_17-42-37

Yaddashat kargari 24 Maj 2021

لیست مطالب ارسالی: ا

Parwandeh sazi –

Esmaile Bakhshi –

Tashdide sarkub dar Iran –

Kargarane sakhtemani –

Dustane gerami –

Marhaleye konuniye mobareze dar Iran –

Iran Courrier Guide Suprême 20210518 Abdi_fa –

Faryade Mardom –

video_2021-05-18_17-42-37 –

Yaddashat kargari 24 Maj 2021 –Parwandeh sazi.docx

Esmaile Bakhshi.docx

Tashdide sarkub dar Iran.docx

Kargarane sakhtemani.docx

Dustane gerami.doc

Marhaleye konuniye mobareze dar Iran.docx

Iran Courrier Guide Suprême 20210518 Abdi_fa.docx

Faryade Mardom.docx


درود بر شما

4 جون 2021

The cry of political prisoners in Iran

for help

People’s Front for Iran’s Salvation

02.06.2021

فریاد زندانیان سیاسی ایران برای کمک

جبهۀ مردم برای نجات ایران-خط سوم

اعلامیه شماره 54

11 خرداد-2.6.2021

womens-power.farah-notash.com

http://www.farah-notash.com

Women’s Power

The cry of political prisoners in Iran.pdf

The cry of political prisoners in Iran.doc

image.jpg

image.jpg

image.jpg


با درود و سپاس از توجه ا تان

31 مِی 2021

کودتای قبل از مرگ سید علی

جبهۀ مردم برای نجات ایران- خط سوم

اعلامیه شماره 53

دهم خرداد = 31 مه 2021

womens-power.farah-notash.com

http://www.farah-notash.com

Women’s Power

image.jpg

image.jpg

image.jpg

image.jpg

image.jpg


با درود و سپاس از توجه ا تان

18 مِی 2021

کمک به استعمارگران فلسطین

با زدن برچسب جهود ستیزی به معترضین

جبهۀ جهانی ضد امپریالیست قدرت زنان

womens-power.farah-notash.com

http://www.farah-notash.com

Women’s Power

image.jpg

image.jpg

Ultra-Orthodox Jews.odt


با درود و سپاس از توجه ا تان

7 مِی 2021

قتل دبیر اول سفارت سوئیس در تهران

جبهۀ مردم برای نجات ایران (خط سوم)

اعلامیه شماره 53

هفدهم اردیبهشت = 2021.05.07

womens-power.farah-notash.com

http://www.farah-notash.com

Women’s Power

image.jpg

image.jpg


درود بر شما Happy May Day فرخنده باد روز جه انی کارگر

30 آوریل 2021

Happy May Day

2021

فرخنده باد روز جهانی کارگر

کارگر می رزمد

ملا از ترس می لرزد

Worlds Anti-imperialist Front

Women’s Power

جبهۀ مردم برای نجات ایران (خط سوم)

womens-power.farah-notash.com

http://www.farah-notash.com

Women’s Power

Farah Notash English.odt

Farah Notas1 Farsi.odt

Bajaniyeh may 1400.pdf

Bajaniyh may 1400.docx

image.jpg


با درود و سپاس از توجه ا تان

11 آوریل 2021

مجلس ضد ملی ، در نقش سخنگوی ملت

جبهۀ مردم برای نجات ایران -خط سوم

اعلامیه شماره 52

بیست دوم فروردین = 11 آوریل 2021

womens-power.farah-notash.com

http://www.farah-notash.com

Women’s Power

image.jpg

image.jpg

image.jpg

image.jpg


با درود و سپاس از توجه ا تان

30 مارس 2021

مصادره احزاب و سازمان ها ممنوع

جبهۀ مردم برای نجات ایران – خط سوم

اعلامیه شماره 51

نهم فروردین= 29 مارس 2021

womens-power.farah-notash.com

http://www.farah-notash.com

Women’s Power

image.jpg

image.jpg

image.jpg

image.jpg

image.jpg


پیروزی نوروزمان

19 مارس 2021

پیروزی نوروزمان

بیست و نهم اسفند =19 مارس 2021

جبهۀ مردم برای نجات ایران -خط سوم

womens-power.farah-notash.com

http://www.farah-notash.com

Women’s Power

image.jpg

image.jpg

image.jpg


درود بر شما

12 مارس 2021

وحشت از قیام ارتش

جبهۀ مردم برای نجات ایران – خط سوم

اعلامیه شماره 50

بیست و دوم اسفند = 12 مارس 2021

womens-power.farah-notash.com

http://www.farah-notash.com

Women’s Power

image.jpg

image.jpg


Let the 8 of March be cherished ضمیمه ها روز زن گرامی باد

7 مارس 2021

روز زن گرامی باد

Let the 8 of March be cherished

8.3.2021

womens-power.farah-notash.com

http://www.farah-notash.com

Women’s Power

Zanan Kordestan….docx

Zanan Kordestan….pdf

Zanan zendani.docx

Zanan zendani.pdf

4_5915722618744343804.pdf

1130.docx

8 mars T elc 177.docx

image.jpg

image.jpg


جدیدترین مطالب

5 مارس 2021

لیست مطالب ارسالی: ا

اطلاعیه هشت مارس شورای همراهی –

هفت مارس ساعت هفت شب –

نهادهای چپ و دمکرات از گردهمائی تشکلهای مستقل کارگران –

بیانیه همبستگی با همکاران مبارز سندیکایی در ایران که تحت فشارو سرکوب قرار دارند –

photo_2021-03-04_17-53-02 –

با_اقدام_بزرگ_انسانی_ما_همراه_گردید –
با درود و سپاس از توجه ا تان

24 فوریه 2021

با اعتصاب سراسری به دفاع از سوخت بران

و حیثیت ملی خود بر خیزیم

جبهۀ مردم برای نجات ایران –خط سوم

اعلامیه شماره 49

ششم اسفند= 24 فوریه 2021

امروز روز تصفیه حساب ملت ایران با رژیم دزد و جنایتکار ملا است

image.jpg

image.jpg


درود بر شما

21 فوریه 2021

قتل شیده لالمی توسط رژیم ملا

جبهۀ مردم برای نجات ایران -خط سوم

اعلامیه شماره 48

دوم اسفند= 20.02.2021

womens-power.farah-notash.com

http://www.farah-notash.com

Women’s Power

image.jpg

image.jpg

image.jpg

image.jpg

image.jpg

image.jpg


با درود و سپاس از توجه ا تان

17 فوریه 2021

آمریکا در نظر دارد رژیم ملا را تا ابد برای مردم ایران حفظ کند

جبهۀ مردم برای نجات ایران -خط سوم

اعلامیه شماره 47

بهمن=16 فوریه 2021 28

womens-power.farah-notash.com

http://www.farah-notash.com

Women’s Power

image.jpg

image.jpg

image.jpg

image.jpg

image.jpg


با درود و سپاس از توجه ا تان

9 فوریه 2021

بمناسبت چهل و دومین سال اسارت و ذلت

ملت ایران

جبهۀ مردم برای نجات ایران – خط سوم

09.02.2021= 21 بهمن

آقایان پوتین و شی جین پینگ، رئیس جمهوران ملل کبیر و محترم روسیه وچین

womens-power.farah-notash.com

http://www.farah-notash.com

Women’s Power

image.jpg

image.jpg


با درود و سپاس از توجه ا تان

31 ژانویه 2021

ورود طالبان، القاعده و داعش به ایران ممنوع

جبهۀ مردم برای نجات ایران -خط سوم

اطلاعیه شماره 45

دهم بهمن= 30 ژانویه2021

womens-power.farah-notash.com

http://www.farah-notash.com

Women’s Power

image.jpg

image.jpg


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: