ابراز نگرانی عمیق گزارش گران سازمان ملل متحد از و ضعیت زندانیان اعتصابی د ر رجایی شهر کرج

31 اوت 2017

ابراز نگرانی عمیق گزارشگران سازمان ملل متحد از وضعیت زندانیان اعتصابی در رجایی شهر کرج


یک زندانی در پارسیلون خر م آباد اعدام شد

31 اوت 2017

یک زندانی در پارسیلون خرم آباد اعدام شد


گزارشی از مدیریت سلیقه ا ی و وضعیت نامناسب زندان م رکزی سنندج

31 اوت 2017

گزارشی از مدیریت سلیقه ای و وضعیت نامناسب زندان مرکزی سنندج


گزارشی از وضعیت رضا شهاب ی، در بیست و چهارمین روز اعتصاب

31 اوت 2017

گزارشی از وضعیت رضا شهابی، در بیست و چهارمین روز اعتصاب


انتقال چندباره سهیل عرب ی، زندانی اعتصابی به بهد اری طی شبانه روز گذشته

30 اوت 2017

انتقال چندباره سهیل عربی، زندانی اعتصابی به بهداری طی شبانه روز گذشته


دو زندانی در اردبیل اعدا م شدند

30 اوت 2017

دو زندانی در اردبیل اعدام شدند


احضار شهروندان اهوازی ک ماکان ادامه دارد

30 اوت 2017

احضار شهروندان اهوازی کماکان ادامه دارد


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: