بحران فقر در ایران؛ آیا ه ر روز فقیرتر می شویم؟/معی ن خزائلی

31 اوت 2019

بحران فقر در ایران؛ آیا هر روز فقیرتر می شویم؟/معین خزائلی

https://www.peace-mark.org/100-13

لینک به مطلب در هرانا

https://www.hra-news.org/articles/a-504/


علی سعیدی به زندان ارومی ه منتقل شد

31 اوت 2019

علی سعیدی به زندان ارومیه منتقل شد

https://www.hra-news.org/2019/hranews/a-21732/


با پایان مرخصی؛ علی باقر ی به زندان اراک بازگشت

31 اوت 2019

با پایان مرخصی؛ علی باقری به زندان اراک بازگشت

https://www.hra-news.org/2019/hranews/a-21731/


تداوم محرومیت ها؛ گزارش ی از آخرین وضعیت آتنا دائ می در زندان اوین

31 اوت 2019

تداوم محرومیت ها؛ گزارشی از آخرین وضعیت آتنا دائمی در زندان اوین

https://www.hra-news.org/2019/hranews/a-21726/


دادگاه تجدید نظر، محسن ح ق شناس، دانشجوی دانشگاه تهران را به ۱ سال حبس محکو م کرد

31 اوت 2019

دادگاه تجدید نظر، محسن حق شناس، دانشجوی دانشگاه تهران را به ۱ سال حبس محکوم کرد

https://www.hra-news.org/2019/hranews/a-21724/


عاطفه رنگریز به ۱۱ سال و نیم حبس و ۷۴ ضربه شلاق مح کوم شد

31 اوت 2019

عاطفه رنگریز به ۱۱ سال و نیم حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد

https://www.hra-news.org/2019/hranews/a-21722/


بحران دسترسی به آب آشامی دنی سالم در ایران/ اعظم به رامی

30 اوت 2019

بحران دسترسی به آب آشامیدنی سالم در ایران/ اعظم بهرامی

https://www.peace-mark.org/100-14

لینک به مطلب در هرانا

https://www.hra-news.org/articles/a-503/


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: