افزایش فشار بر جامعه اهل سنت؛ ممانعت وزارت اطلاع ات از سفر کاک حسن امینی به زاهدان

31 مارس 2019

افزایش فشار بر جامعه اهل سنت؛ ممانعت وزارت اطلاعات از سفر کاک حسن امینی به زاهدان

https://www.hra-news.org/2019/hranews/a-19722/


ژینوس سبحانی، شهروند به ایی ساکن تهران بازداشت ش د

31 مارس 2019

ژینوس سبحانی، شهروند بهایی ساکن تهران بازداشت شد

https://www.hra-news.org/2019/hranews/a-19721/


متاستاز فساد/ مجید دری

31 مارس 2019

متاستاز فساد/ مجید دری

https://www.peace-mark.org/95-11

لینک به مطلب در هرانا

https://www.hra-news.org/articles/a-447/


معین محمدی، شهروند بهای ی به حبس محکوم شد

31 مارس 2019

معین محمدی، شهروند بهایی به حبس محکوم شد

https://www.hra-news.org/2019/hranews/a-19718/


تشکیل پرونده برای زندان ی سیاسی معترض در زندان ار ومیه

30 مارس 2019

تشکیل پرونده برای زندانی سیاسی معترض در زندان ارومیه

https://www.hra-news.org/2019/hranews/a-19715/


بازداشت یک شهروند توسط ن یروهای امنیتی در استان خ وزستان

30 مارس 2019

بازداشت یک شهروند توسط نیروهای امنیتی در استان خوزستان

https://www.hra-news.org/2019/hranews/a-19713/


مرگ پرابهام یک زندانی در زندان رجایی شهر کرج

29 مارس 2019

مرگ پرابهام یک زندانی در زندان رجایی شهر کرج

https://www.hra-news.org/2019/hranews/a-19711/


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: