عرصه‌ی عمومی و پیامدها ی دوگانه‌ی شبکه‌های ا جتماعی/ علی افشاری

28 فوریه 2017

عرصه‌ی عمومی و پیامدهای دوگانه‌ی شبکه‌های اجتماعی/ علی افشاری

https://www.peace-mark.org/70-16

لینک به مطلب در هرانا

https://www.hra-news.org/articles/a-146/


عرصه‌ی عمومی و پیامدها ی دوگانه‌ی شبکه‌های ا جتماعی/ علی افشاری

28 فوریه 2017

عرصه‌ی عمومی و پیامدهای دوگانه‌ی شبکه‌های اجتماعی/ علی افشاری

https://www.peace-mark.org/70-16

لینک به مطلب در هرانا

https://www.hra-news.org/articles/a-146/


اعتراض بهورزان در مقابل وزارت بهداشت در مورد شرا یط شغلی خود / تصاویر

28 فوریه 2017

اعتراض بهورزان در مقابل وزارت بهداشت در مورد شرایط شغلی خود / تصاویر

https://www.hra-news.org/2017/hranews/a-9982/


تداوم وضعیت بحرانی آرش ص ادقی در بند ۳۵۰ اوین و مما نعت از درمان وی

28 فوریه 2017

تداوم وضعیت بحرانی آرش صادقی در بند ۳۵۰ اوین و ممانعت از درمان وی

https://www.hra-news.org/2017/hranews/a-9979/


دو زندانی در زندان ارومی ه به دار آویخته شدند

28 فوریه 2017

دو زندانی در زندان ارومیه به دار آویخته شدند

https://www.hra-news.org/2017/hranews/a-9977/


ناصر خلوصی از زندان مرکز ی تبریز آزاد شد

28 فوریه 2017

ناصر خلوصی از زندان مرکزی تبریز آزاد شد

https://www.hra-news.org/2017/hranews/a-9976/


پنج ماه معوقات مزدی کارگ ران در کارخانه کک سازی پا سکو؛ اخراج کارگران معتر ض

28 فوریه 2017

پنج ماه معوقات مزدی کارگران در کارخانه کک سازی پاسکو؛ اخراج کارگران معترض

https://www.hra-news.org/2017/hranews/a-9969/


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: