اگر یک بی‌خانمان بودم، کدام روش پیشگیری را انتخ اب می‌کردم؟/ فاطمه اختص اری

31 ژانویه 2017

اگر یک بی‌خانمان بودم، کدام روش پیشگیری را انتخاب می‌کردم؟/ فاطمه اختصاری

https://www.peace-mark.org/69-13

لینک به مطلب در هرانا
https://www.hra-news.org/articles/a-133/


انتقال آیت الله نکونام ا ز زندان ساحلی قم به بیمار ستانی خارج از زندان

31 ژانویه 2017

انتقال آیت الله نکونام از زندان ساحلی قم به بیمارستانی خارج از زندان

https://www.hra-news.org/2017/hranews/a-9561/


بیم از دست رفتن جان آرش را دارم / نامه گلرخ ایرایی

31 ژانویه 2017

بیم از دست رفتن جان آرش را دارم / نامه گلرخ ایرایی

https://www.hra-news.org/letters/a-296/


اعتراض تعدادی از زندانی ان سیاسی و عقیدتی زندان ا وین نسبت به عدم رسیدگی پز شکی

31 ژانویه 2017

اعتراض تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان اوین نسبت به عدم رسیدگی پزشکی

https://www.hra-news.org/2017/hranews/a-9556/


فدارسیون بین المللی روز نامه نگاران: احکام شلاق ر وزنامه نگاران ایرانی نق ض آشکار حقوق بشر است

31 ژانویه 2017

فدارسیون بین المللی روزنامه نگاران: احکام شلاق روزنامه نگاران ایرانی نقض آشکار حقوق بشر است

https://www.hra-news.org/statements/a-173/


از کودک فروشی تا گور خواب ی!/ محمد حبیبی

31 ژانویه 2017

از کودک فروشی تا گور خوابی!/ محمد حبیبی

https://www.peace-mark.org/69-9

لینک به مطلب در هرانا
https://www.hra-news.org/articles/a-132/


بازداشت پروانه حسین پنا هی و همسرش در دهگلان توسط اداره اطلاعات

30 ژانویه 2017

بازداشت پروانه حسین پناهی و همسرش در دهگلان توسط اداره اطلاعات

https://www.hra-news.org/2017/hranews/a-9549/


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: