انتقال دست کم چهار محکوم به اعدام به سلول های انفر ادی ندامتگاه مرکزی کرج

31 اوت 2015

انتقال دست کم چهار محکوم به اعدام به سلول های انفرادی ندامتگاه مرکزی کرج

https://hra-news.org/fa/execution/a-2045


هفت سال و ده ماه حکم جدید برای بهنام ابراهیم زاده

31 اوت 2015

هفت سال و ده ماه حکم جدید برای بهنام ابراهیم زاده

https://hra-news.org/fa/prisoners/a-2044


افشین بایمانی؛ بیماری ح اد قلبی و شانزده سال زندا ن بدون مرخصی

31 اوت 2015

افشین بایمانی؛ بیماری حاد قلبی و شانزده سال زندان بدون مرخصی

https://hra-news.org/fa/prisoners/a-2035


یک فعال مدنی در پاکدشت با زداشت شد

30 اوت 2015

یک فعال مدنی در پاکدشت بازداشت شد

https://hra-news.org/fa/thought-and-expression/a-2029


تبرئه فعال مدنی، آتیلا س یفی در مرحله تجدیدنظر / سن د

30 اوت 2015

تبرئه فعال مدنی، آتیلا سیفی در مرحله تجدیدنظر / سند

https://hra-news.org/fa/thought-and-expression/a-2027


اعدام یک زندانی و انتقال یک محکوم به اعدام به انفر ادی در بندرعباس

29 اوت 2015

اعدام یک زندانی و انتقال یک محکوم به اعدام به انفرادی در بندرعباس

https://hra-news.org/fa/execution/a-2016


توقف حکم اعدام حبیب الله لطیفی با عفو رهبری

29 اوت 2015

توقف حکم اعدام حبیب الله لطیفی با عفو رهبری

https://hra-news.org/fa/prisoners/a-2015


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: