گزارشی از آخرین وضعیت پی ام شکیبا، دانشجوی زندان ی

30 ژوئن 2017

گزارشی از آخرین وضعیت پیام شکیبا، دانشجوی زندانی

https://www.hra-news.org/2017/hranews/a-11238/


مرگ آرام ملوانان بلوچ اس یر در سومالی و سکوت دولتم ردان ایران/ مسعود رئیسی

30 ژوئن 2017

مرگ آرام ملوانان بلوچ اسیر در سومالی و سکوت دولتمردان ایران/ مسعود رئیسی

https://www.peace-mark.org/74-4

لینک به مطلب در هرانا

https://www.hra-news.org/articles/a-201/


سلب حق دیدار با خانواده ا ز سعید شیرزاد، زندانی سی اسی

30 ژوئن 2017

سلب حق دیدار با خانواده از سعید شیرزاد، زندانی سیاسی

https://www.hra-news.org/2017/hranews/a-11236/


حسن طایی: طرح کارورزی می ت واند افراد را به سمت کارآ فرینی سوق دهد/ علی کلائی

28 ژوئن 2017

حسن طایی: طرح کارورزی می تواند افراد را به سمت کارآفرینی سوق دهد/ علی کلائی

https://www.peace-mark.org/74-13

لینک به مطلب در هرانا

https://www.hra-news.org/interviews/a-72/


حبیب ساسانیان؛ شانزدهم ین روز اعتصاب غذا در زندا ن تبریز

28 ژوئن 2017

حبیب ساسانیان؛ شانزدهمین روز اعتصاب غذا در زندان تبریز

https://www.hra-news.org/2017/hranews/a-11218/


محمد صابر ملک‌ رئیسی؛ ب لاتکلیف در بند ۲۰۹ زندان اوین

28 ژوئن 2017

محمد صابر ملک‌ رئیسی؛ بلاتکلیف در بند ۲۰۹ زندان اوین

https://www.hra-news.org/2017/hranews/a-11215/


محمدامین عبداللهی؛ محر وم از درمان در تبعید

27 ژوئن 2017

محمدامین عبداللهی؛ محروم از درمان در تبعید

https://www.hra-news.org/2017/hranews/a-11203/


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: