مرگ دو زندانی ظرف یک هفته در زندان قزلحصار کرج

31 مارس 2017

مرگ دو زندانی ظرف یک هفته در زندان قزلحصار کرج

https://www.hra-news.org/2017/hranews/a-10292/


نگاهی به فعالیت‌های صن فی معلمان در سال ۹۵/ محمد حبیبی

31 مارس 2017

نگاهی به فعالیت‌های صنفی معلمان در سال ۹۵/ محمد حبیبی

https://www.peace-mark.org/71-3

لینک به مطلب در هرانا

https://www.hra-news.org/articles/a-161/


مرگ تدریجی آرش صادقی در س ایه محرومیت از خدمات پزش کی؛ گزارشی از آخرین وضعی ت

31 مارس 2017

مرگ تدریجی آرش صادقی در سایه محرومیت از خدمات پزشکی؛ گزارشی از آخرین وضعیت

https://www.hra-news.org/2017/hranews/a-10291/


زندان تهران بزرگ؛ ایزول ه کردن غیرقانونی جمعی از زندانیان

31 مارس 2017

زندان تهران بزرگ؛ ایزوله کردن غیرقانونی جمعی از زندانیان

https://www.hra-news.org/2017/hranews/a-10286/


سه زنِ فرهادی/ مصطفی عزیز ی

30 مارس 2017

سه زنِ فرهادی/ مصطفی عزیزی

https://www.peace-mark.org/71-13

لینک به مطلب در هرانا

https://www.hra-news.org/articles/a-160/


علی بده خا بازداشت و به زن دان ارومیه منتقل شد

30 مارس 2017

علی بده خا بازداشت و به زندان ارومیه منتقل شد

https://www.hra-news.org/2017/hranews/a-10284/


گزارشی از مرخصی های نورو زی زندانیان سیاسی زندان اوین

30 مارس 2017

گزارشی از مرخصی های نوروزی زندانیان سیاسی زندان اوین

https://www.hra-news.org/2017/hranews/a-10283/


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: