چهار فعال ترک در سراب دست گیر شدند؛ ۱۰ ماه حبس برای عباس لسانی

31 دسامبر 2018

چهار فعال ترک در سراب دستگیر شدند؛ ۱۰ ماه حبس برای عباس لسانی

https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-18539/


یادمانی از «روزا» و« ک ارل

31 دسامبر 2018

پخش از جبهۀ جهانی ضد امپریالیست قدرت زنان

صدمین سالگردِ قتل روزا لوکزامبورگ (Rosa Luxemburg)

و

کارل لیبکنشت (Karl Liebknecht)

یادمانی از «روزا» و« کارل» –

با وجود همه این­ها انقلاب جهانی پرولتاریائی نظام امپریالیستی را نابود خواهد کرد!

و انسان در کمونیسم رهائی خواهد یافت!

در 15 ژانویه 1919 کارل لیبکنشت (Karl Liebknecht) و روزا لوکزامبورگ (Rosa Luxemburg) در برلین به دستور وزیر جنگ رایش آلمان، «نوسکه» (Noske) توسط سربازان رایش در زندان به قتل رسیدند و بدین ترتیب انقلاب نوامبر 1918 توسط «حزب سوسیال دمکرات آلمان» (SPD)– دولت اِبرت /شیدِمان (Ebert/Scheidemann) برای منافع بورژوازی آلمان سرکوب شد. در سال­های مبارزاتِ خونین ژانویه 1919 جامعه کارگری پرولتاریائی – انقلابی و رهبری آن بطرز وحشیانه­ای مورد تعرض قرار گرفتند. تنها دو هفته قبل، در سی­ام دسامبر 1918 زیر فشار این دو رفیق – روزا و کارل – حزب کمونیست آلمان (KPD) سرانجام ولی دیر ایجاد شد. لازمه قیام انقلابی در آلمان رهبری پرولتاریائی است، حزب مبارز کمونیستی­ای که متشکل از بهترین مبارزین پرولتاریا بوده و مبرا از هرگونه عظمت­طلبی و فرصت­طلبی باشد. تنها چنین حزبی قادر خواهد بود جنبش انقلابی علیه جنگ را به دیکتاتوری پرولتاریا و کسب همه جانبه قدرت سیاسی توسط طبقه کارگر و سوسیالیسم رهنمون گردد.

تنها از این راه امکان پایان دادن به جنگ­های امپریالیستی در آلمان وجود داشت. ولی ضد انقلاب بورژوازی به رهبری «حزب سوسیال دمکرات آلمان» بر پرولتاریای رزمنده پیروز شد.

روزا لوکزامبورگ و کارل لیبکنشت- تحت هدایت (KPD) ، که توسط آن­ها ایجاد شده بود، در تضاد کاملی با سیاست «حزبِ سوسیال دمکرات» قرار داشتند که در جنگ جهانی اول در کنار امپریالیسم آلمان قرار گرفته بود. آن­ها به این توهم دامن می­زدند که بدون انقلاب و از طریق گفتگو با امپراطور می­توان به جنگ خاتمه داد و از طریق اصلاحات به سوسیالیسم دست یافت.

انقلاب اکتبر 1917 به رهبری لنین و بلشویک­ها به جنگ در روسیه خاتمه داد و تاثیر بسزائی در جنبش انقلابی در سراسر جهان و بخصوص آلمان داشت.

در ماه مه 1915 کمی کمتر از یکسال قبل از شروع جنگ جهانی اول کارل لیبکنشت در اعلامیه­ای نوشت » دشمن اصلی خلق آلمان در خانه خودی است: امپریالیسم آلمان، شریک جنگی آلمان، دیپلماسی مخفی آلمان1«

کمی قبل از شروع انقلاب نوامبر 1918 روزا لوکزامبورگ اهداف جنبش کارگری انقلابی را چنین فورمولبندی می­کند: «سوسیالیسم بدین معنا نیست که در پارلمان گرد هم آئیم و قوانینی را تصویب کنیم، سوسیالیسم برای ما به معنای سرکوب طبقه حاکم با بیرحمی تمام است که پرولتاریا در مبارزاتش مجبور به اعمال آن است2″

کی به ما خیانت کرد؟… سوسیال دمکرات­ها!

قتل روزا و کارل، آگاه­ترین و مصمم­ترین پیشتازان مبارزه برای سوسیالیسم در آلمان آن زمان، نقش ضد انقلابی سوسیال دمکراسی را در آغاز قرن بیستم هرچه بیشترآشکار کرد. (SPD) این حزبِ اشرافیت کارگری که همواره ادعای نمایندگی خیل وسیع توده­ها را داشته و دارد، بارها ثابت کرده­است که در مواقع حیاتی همیشه در کنار سرمایه انحصاری، برای سرکوب سیاسی جنبش کارگری در درون (قوانین اضطراری و پلیس) و سیاست­های جنگی امپریالیستی (افغانستان نابودی یوگسلاوی!) در بیرون قرار داشته و دارد.

از سوسیال دمکراسی در حال سقوط باید تشکر کرد که باموفقیت­های ظاهری در دهه 1970 و در اواخر قرن بیستم، به طبقه سرمایه­داری حاکم امکان داد تا کارگران و توده مردم را 100 سال بعد از انقلاب نوامبر 1918 از نظر اید ئولوژیک – سیاسی در سطح نازلی نگهداشته و سرکوب کند.

بعد از قتل رهبران حزب کمونیست (KPD) سوسیال­دمکرات­ها در آلمان مستقیم و غیر مستقیم از سرکوبِ انقلابیون و مبارزات ضدفاشیستی در هامبورگ، (Hamburg) راین (Rhein) و روهر (Ruhr) و در آلمان میانی (Mitteldeutschland) پشتیبانی نمودند. حزب سوسیال­دمکرات علاوه بر اینها با نظامی­گریِ ضد کمونیستی­اش (ماه مه خونین 1929 در برلین) و انشعاب طبقه کارگر، راه را برای صعود فاشیسم هیتلری باز نمود. در اتریش سوسیال­دمکرات­ها سرکوب انقلاب نوامبر، از جمله قتل شش کارگر انقلابی در کشتار «پنجشنبه سبز» در وین در آوریل 1919 را سازماندهی می­کردند. در ادامه این تعرضات حزب سوسیال دمکرات اتریش مسئول کشتار پلیس در روز15 یولی 1927 در مقابل کاخ دادگستری بود که منجر به مرگ 90 نفر و صدها زخمی شد. این حزب قبل از آن هم مسبب شکست سخت مبارزات فوریه 1934 می­باشد.

در مقابل این سیاست بورژوائی هواداری از امپریالیسم، سوسیال دمکرات­ها روزا و کارل در 1918 مدام می­گفتند «واقعیتی است که باید طبقه کارگر آ نرا آموخته و درک نماید و از آن نتیجه­گیری کند که با امپریالیسم، جنگ، غارت و انقیاد خلق­های دیگر، قانون­شکنی و سیاست قهر آمیز زمانی می توان مبارزه کرد که با سرمایه­داری به جدال پرداخت و در برابر کشتار سیاسی خلق­ها در سطح جهانی انقلاب اجتماعی را سازماندهی کرد. اگر درون سیاست­های امپریالیسم به دنبال پیدا کردن راه کمک و یا پیدا کردن اسباب حل مشکلات آن باشیم و با طوفان­ها وسختی­های آن مقابله نکنیم بلکه آ نرا به آنچه که بوده­است برگردانیم، سیاستی نه پرولتاریائی بلکه خرده بورژوازی و ناامیدانه پیش گرفته­ایم. این سیاست در واقع چیزی جز دفاع از امپریالیسم گذشته در برابر امپریالیسم آینده نیست.»3

تنها انقلابات سوسیالیستی قادرند به جنگ­های امپریالیستی خاتمه دهند!

بزرگداشت و یاد روزا لوکزامبورگ و کارل لیبکنشت از مبارزاتشان علیه استعمار و جنگ­های امپریالیستی جدانشدنی است. آن­ها قاطعانه به مقابله با جنایت­های امپریالیسم آلمان در مستعمرات، نیمه مستعمرات و کشورهای وابسته برخاستند. آن­ها در آن موقع کشتار خلق­های هرورو (Herero) و ناما (Nama) در نامیبیای (Namibia) امروز(جنوب غربی آفریقا) و نیز سیاست توسعه­طلبانه امپریالیسم آلمان در امپراطوری عثمانی و شرکت آن را در کشتار ملت ارامنه افشا کردند. آن­ها برای ما امروز خاطره­ای فراموش­نشدنی در مبارزه علیه تجاوز امپریالیستی در بالکان، در غرب – و آسیای میانه و آفریقا هستند. ما با الهام از سیاست روزا و کارل بر وظیفه بین­المللی­ و همبستگی­مان بخصوص با خلق­های تحت ستم واستثمار امپریالیسم «خودی» تاکید می­کنیم!

روزا و کارل پیشروان قاطع و مبارز علیه جنگ­های امپریالیستی بودند. روزا در آستانه جنگ­ اول جهانی امپریالیستی بارها این سوال را مطرح کرد «چه دلیلی دارد که یک سرباز آلمانی، یک سرباز فرانسوی را دشمن خود پندارد که در همان وضعیت سرکوب و استثمار قرار دارد؟ به چه دلیلی باید آن­ها برای منافع سرکوبگرانشان همدیگر را سلاخی کنند؟» در سخنرانی ماه مه 1914 خواستار این شد که «ارتش عصب زندگی دولت امروزی است و درست علیه آن باید تمامی قدرت خود را متمرکز کنیم4» هنگامی که او در گردهمائی در فرانکفورت/ماین (Frankfurt/Main) خواستار امتناع از رفتن به جنگ شد به عنوان <خائن به سرزمین پدری> مورد پیگرد قرار گرفت. روزا هم به دلیل «دعوت به سرپیچی از دستور مقامات رسمی» مجرم اعلام و به یک سال زندان محکوم شد.

کارل لیبکنشت بعنوان اولین نماینده «حزب سوسیال دمکرات آلمان» به مخالفت با اجبار فراکسیون حزبی برخاست و در 2/12/1914 علیه دریافت قروض جنگی رای داد. در آغاز سال 1915 شعله­های تظاهرات علیه جنگ توسط کارگران برافروخته شد و در اول ژانویه 1916 کارل لیبکنشت در تاسیس غیرعلنی حزب کمونیست آلمان که بعدها به «اتحادیه اسپارتاکوس­ها» معروف شد، شرکت کرد. او در اول ماه مه 1916 فعالانه درتظاهراتی در برلین که 20000 نفر شرکت­ داشتند سخنرانی کرد و به دلیل طرح شعارهای» مرگ بر جنگ»، «مرگ بر دولت» سریعا بازداشت و به اتهام خیانت به کشور بازداشت شد. در روز آغاز محاکمه (28 یونی 1916) 55000 کارگر در پشتیبانی از او اعتصاب کردند. اگر ما امروز به چالش با تهدید شرکت بورژوازی خودی در جنگ­های جاری امپریالیستی از هر نوع آن از جمله <ماموریت­های صلح آمیز> برمی­خیزیم و تظاهرات می­کنیم روزا و کارل برای ما مشعلی فروزانند.

همراه با روزا لوکزامبورگ و کارل لیبکنشت برای سوسیالیسم و حزب کمونیسم

برخلاف ادعاهای رفرمیست­های امروزی، روزا و کارل سرسختانه برای کمونیسم و ضرورت ایجاد حزب کمونیست مبارزه کردند. «کارل در تاسیس حزب کمونیست آلمان» می­گوید «حزبی که قاطع و بدون گذشت منافع پرولتاریا را در نظر داشته و تجلی وحدت اراده طبقه کارگر در نظر و عمل باشد، حزبی که برنامه روشنی داشته، حزبی که هدف و راه رسیدن به آن را با عزمی راسخ و قاطع دنبال کند و دچار آشفتگی و سردرگمی نباشد، حزبی که در آن ابزاری بکار گرفته شود که خواستار برآورده کردن منافع انقلاب سوسیالیستی و آرمان­های انقلاب سوسیالیستی جهانی باشد 5.» برای اینکه «حزب کمونیستِ آلمانِ» را بدنام کنند، اصلاح­طلبان و فرصت­طلبان رنگارنگ همواره به ارثیه به جامانده­ای که روزا در زندان انفرادی قبل از مرگش در باره انقلاب روسیه نوشته(!) است اشاره می­کنند. در این باره باید روشن بگوئیم، روزا لوکزامبورگ که سهم بسزائی در تدارک وتاسیس (KPD) داشت در روز ایجاد حزب می­گوید» در جواب به آنهائیکه امروز به انقلاب بلشویست­های روسیه تهمت و افترا می­زنند می­گوید: شما کجا الفبای انقلاب امروزیتان را یاد گرفته­اید؟ از روس­ها، شما آنرا از روس­ها دارید… این انقلاب روسیه بود که اولین شعار­های انقلاب جهانی را سر داد!» او همزمان در «پرچم سرخ»-ارگان حزب کمونیست آلمان (Rote Fahne) به دورنمای آلمان اشاره دارد و بر این نکته تاکید می­کند» که حزب کمونیست آلمان بمثابه پیشتاز انقلاب پرولتاریائی گورکن جامعه بورژوازی خواهد بود حال زمان آن فرا رسیده است که با تمامی قدرت به کار مشغول شویم…وظیفه ماست که از تبلیغ مناسبات واقعی با روشنی و حرارت و اشتیاق تمام پشتیبانی و هدایت نمائیم. پرولتاریای آلمان را به چکش قدرتمندی تبدیل کنیم که حاکمیت طبقاتی را خرد نماید، این پیام تاریخی حزب کمونیست آلمان است6″

همانطور که بلشویکهای روسیه بخصوص لنین در بحث­های بین­المللی بدرستی انتقاد می­کنند، دیر بودن تشکیل حزب کمونیست آلمان است. به نظر آن­ها روزا و کارل و کمونیست­های آلمان زمان طولانی را در «حزب سوسیالیست آلمان» و بعدا در« اتحادیه مستقل سوسیال دمکرات» (USPD) ماندند بطوریکه قیام ژانویه 1919 از حزبی با تجربه که کارگران را برای قیام مسلحانه سازماندهی کند محروم ماند.

آموزش از تجارب مثبت و منفی «اتحادیه اسپارتاکیست­ها» و «حزب کمونیست آلمان» و مداخله موثر «روزا» و «کارل» برای ما کمونیست­ها امروز بدین معناست: برای اتحاد مارکسیست- لنینیست­ها و کمونیست­ها خستگی­ناپذیر مبارزه کنیم و تشکیل حزب کمونیست را با تمامی قوا به پیش برده و با مرزبندی ایدئولوژیک – سیاسی علیه اصلاح­طلبان و فرصت­طلبان این دوستان دروغین طبقه کارگر را افشا و آگاهی سوسیالیستی را درون جنبش تحکیم نمائیم.

در صدمین سالگرد قتل این دو انترناسیونالیست برجسته و پیشتازان مبارزه برای انقلاب پرولتاریائی، یادِ روزا لوکزامبورگ و کارل لیبکنشت را گرامی می­داریم . آن­ها اسطوره­های تاریخی از گذشته­های دور نیستند، نه، آن­ها رفقایی هستند که در مبارزات ما همواره حضور داشته و به ما نیرو و جسارت می­بخشند.

همانند گذشته توده­های زحمتکش در کشورهای ما و سراسر جهان اساسا در شرایطی همانند آنچه که امپریالیسم بمثابه آخرین مرحله تکامل سرمایه­داری پدید آورده­است زندگی می­کنند. بعد از نسبتا یک دوره کوتاه رونق در اروپای غربی، بعد از جنگ ویران کننده جهانی دوم، بعد از «نقطه عطف نئو لیبرالیسم» در سالهای 1980 در اینجا هم وضعیت معیشتی طبقه کارگر مستمرا بدتر شده­است. هرچند که تسهیلاتی را ولی نه در مبارزه حاد علیه بورژوازی بدست آورده اند. بخصوص بعد از بحران سال 2008 در اروپا هر ساله تعداد انسان­هائی که به فقر و نکبت رانده می­شوند افزایش می­یابد. سرمایه­داری در عصر امپریالیسم وارد یک رقابت خشن و مرگبار بین کنسرن­های بزرگ انحصاری شده­است که بر فراز دولت­­ها و دسته­جات دولتی در صدد تامین منافع خویش­اند. این مبارزات در سطح جهانی جهت دست­یابی به مواد خام، بازارهای فروش ومواضع استراتژیکی، ضرورتا به جنگ­های منطقه­ای و جهانی منجر می­گردد. قربانیان اصلی این درگیری­ها کارگران و توده­های خلق در کشورهای نومستعمره­ و وابسته­اند که بلافاصله با فشار گرسنگی، نکبتِ جنگ و آوارگی مواجه­اند. همچنین در مراکز کشورهای پیشرفته سرمایه­داری – امپریالیستی، مانند اروپا، فقر خزنده و تنگدستی توده­های کارگر هم کاملا چشمگیر است.

ما بعنوان کمونیست­های انقلابی – نه فقط بدلیل تاریخ انقلابات شکست خورده در اروپای غربی در صد سال اخیر، اطمینان کامل داریم، افق انقلابی­ای که توسط روزا لوکزامبورگ و کارل لیبکنشت در سال 1918 بروی کارگران و توده­های خلق گشوده شده­است نوید دهنده دنیای نوینی خواهد بود. استوار در راهی که روزا و کارل نشان داده­اند برای کسب قدرت طبقه کارگر، جهت دست­یابی به سوسیالیسم و یک آینده کمونیستی بدون سرکوب و استثمار مبارزه کنیم.

محل تجمع بلوکِ انقلابی: 10 Uhr U-Bahn Frankfurter Tor

پانویس­ها:

1 – کارل لیبکنشت، «دشمن اصلی در خانه خودی است»، اعلامیه مه 1915

2 – روزا لوکزامبورگ، سخنرانی درگردهمائی حزب مستقل سوسیال دمکرات در برلین بزرگ ، 15 دسامبر 1918

3 – روزا لوکزامبورگ منتخبات جلد 3 ص.30

4 – روزا لوکزامبورگ در باره نظامی­گری و طبقه­کارگر جلد 3 ص. 444

5- کارل لیبکنشت مجموعه آثار جلد 9، ص67

6 – روزا لوکزامبورگ جلد 4، ص616

Unterzeichnet von :

Bolschewistische Partei (Nordkurdistan-Türkei)

Inititative für den Aufbau einer Revolutionär-Kommunistischen Partei (Österreich)

Trotz Alledem (Deutschland)

Stand 28.12.2018

Übersetzt und veröffentlicht:

Ein linker iranischerAktivist in Wien (Österreich)

Kontaktadresse: Iran-Rat, Amerlinghaus, Stiftgasse 8, A-1070 Wien

email:linksaktivist@gmx.at

درج، چاپ و نشر این نوشته با ذکر نام و منبع آن آزاد است!

Rosa+ karl-1.doc

Rosa+ karl-1.pdf


دستکم یک زندانی در زندان ارومیه اعدام شد

31 دسامبر 2018

دستکم یک زندانی در زندان ارومیه اعدام شد

https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-18531/


حادثه مرگبار واژگونی ات وبوس دانشجویان؛ اعتراض ات ادامه دارد

30 دسامبر 2018

حادثه مرگبار واژگونی اتوبوس دانشجویان؛ اعتراضات ادامه دارد

https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-18528/


تداوم محرومیت یک دانش‌ آموز بهایی از تحصیل به دل یل دفاع از عقیده

30 دسامبر 2018

تداوم محرومیت یک دانش‌ آموز بهایی از تحصیل به دلیل دفاع از عقیده

https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-18522/


اعتصابات کارگری در منظر جریانات سیاسی/ رضا علیجا نی

30 دسامبر 2018

اعتصابات کارگری در منظر جریانات سیاسی/ رضا علیجانی

https://www.peace-mark.org/92-13

لینک به مطلب در هرانا

https://www.hra-news.org/articles/a-412/


انتقال دستکم چهار زندان ی جهت اجرای حکم اعدام در ز ندان ارومیه

30 دسامبر 2018

انتقال دستکم چهار زندانی جهت اجرای حکم اعدام در زندان ارومیه

https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-18516/


تفتیش منزل سه شهروند بها یی ساکن بهارستان اصفهان

29 دسامبر 2018

تفتیش منزل سه شهروند بهایی ساکن بهارستان اصفهان

https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-18511/


محرومیت شهروند بهایی زن دانی از دریافت خدمات پزش کی در زندان شیراز

29 دسامبر 2018

محرومیت شهروند بهایی زندانی از دریافت خدمات پزشکی در زندان شیراز

https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-18509/


تبعید یک زندانی تبعه ترک یه به زندان تبریز

29 دسامبر 2018

تبعید یک زندانی تبعه ترکیه به زندان تبریز

https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-18508/


شرکت در مراسم روز جهانی ک ارگر؛ دلنیا صبوری و روژی ن ابراهیمی به زندان منتق ل شدند

29 دسامبر 2018

شرکت در مراسم روز جهانی کارگر؛ دلنیا صبوری و روژین ابراهیمی به زندان منتقل شدند

https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-18506/


گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران؛ سال 2018

29 دسامبر 2018

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به همت نهاد آمار، نشر و آثار خود، گزارش سالانه میلادی آماری- تحلیلی وضعیت حقوق بشر در ایران در دوره یکساله (اول ژانویه ۲۰۱۸ تا ۲۰ دسامبر ۲۰۱۸) را بدین وسیله منتشر می‌کند. گزارش پیش روی حاصل کوشش روزانه این تشکل در فرایند چند سـاله اخیر بـه عنوان بخشـی از پروژه آمار گیری روزانه آغاز شده از سال ۸۸ این مجموعه است که ارائه تحلیل آمار را در گزارش حاصله میسر می کند.

گزارش سالانه میلادی از نقض حقوق بشـر در ایران (۲۰۱۸) حـاصل جمع آوری، تجزیه، تحـلیل و مسـتند سـازی تعداد ۳۶۷۷ گزارش از وضعیت حقوق بشر منتشر شده توسط منابع خبری در محدوده یک سال میلادی گذشته است. سهم خبرگزاری هرانا بـه عنوان ارگان خبـری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در استخراج و گزارشگری گزارشات مورد اشاره در گزارش پیش رو ۳۵٪، منابع رسمی یا نزدیک بـه حـکومت ایران ۵۸٪ و سـایر منابـع خبـری حقوق بشری ۷٪ بوده است.

در گزارش ۴۲ صفحـه‌ای پیش روی بـخش‌های متعددی از جمله حقوق زنان، کارگران، کودکان، زندانیان و… مورد بررسـی اجمالی و آماری همراه بـا ارائه نمودارهای مربوطه برای درک بهتر خوانندگان قرار گرفته است، بر اساس این گزارش تمرکز دیده بانی وضعیت حقـوق بشـر در ایران علیرغم افزایش ۶٪ گزارشات سایر نقاط کشور نسبت به استان تهران در مقایسه با سال قبل همچنان روایتگر عدم دیده بانی مناسب سایر نقاط کشور به نسبـت مرکز از سـوی جامعه مدنی است.

هرچند گزارش پیش روی به صورت برجسته حاصل تلاش گسترده مدافعان جسور حقـوق بشـر در ایران اسـت که در راه تحقـق بـاورهای انسـان دوستانه خود متحمل هزینه می‌شوند، با این حال به دلایل روشنی منجمله عدم اجازه فعالیت به سـازمان‌های حقـوق بشـری توسـط دولت ایران و نیز ممانعت حکومت از گردش آزاد اطلاعات بدیهی ست علیرغم دقت بالا از سویی عاری از خطا نباشـد و از سـوی دیگر بـه تنهایی بازتاب دهنده وضعیت کامل حقـوق بشـر در ایران محسـوب نشـود، بـا این حـال گزارش پیش رو را بـه جرات بـاید یکی از دقـیق‌ترین، جامع‌ترین و مستند‌ترین گزارشات نقض حقوق بشر در ایران در نوع خود دانست که امید است دستمایه فعالیت بهتر سازمان‌ها و مدافعان حقـوق بشـر از طریق درک بهتر وضعیت حقوق بشر در ایران، چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی آن قرار بگیرد.

در این گزارش که در دو نسخه مختصر و تکمیلی منتشر شده (همراه با نمودار و گراف) منتشر خواهد شد تجزیه و تحلیل ها ارائه خواهد شد از جمله صادر شدن بیش از ۷۴۴۲ ماه حکم زندان برای منتقدان و محکومیت شهروندان به ۲۶۹۴ ضربه شلاق علیرغم ماهیت غیرانسانی آن مجازات. همچنین اعدام دست کم ۲۳۶ شهروند در حالی که ۷۲ درصد اعدام ها بصورت مخفیانه بوده و ۶۵ درصد اعدام شدگان از بابت قتل به اعدام محکوم شده بودند. این گزارش را با حجم انبوده داده های آماری آن در ادامه بخوانید.

ادامه مطلب

https://www.hra-news.org/periodical/a-53/

لینک مستقیم برای دانلود فایل پی.دی.اف گزارش از سایت

https://www.hra-news.org/wp-content/uploads/2018/12/Annual-Report-on-Human-Rights-in-Iran-2018-Farsi.pdf

دانلود مستقیم فایل از تلگرام

https://t.me/hranews/29587


محکومیت شاپور رشنو و شش شهروند دیگر اهل اندیمشک به حبس و تبعید

29 دسامبر 2018

محکومیت شاپور رشنو و شش شهروند دیگر اهل اندیمشک به حبس و تبعید

https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-18504/


زندان رجایی شهر؛ حمزه در ویش در ادامه فشارهای روا نی دچار حمله عصبی شد

29 دسامبر 2018

زندان رجایی شهر؛ حمزه درویش در ادامه فشارهای روانی دچار حمله عصبی شد

https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-18503/


درود greetings

29 دسامبر 2018

فرخنده باد 2019

جبهۀ جهانی ضد امپریالیست قدرت زنان

فرح نوتاش

womens-power.farah-notash.com

http://www.farah-notash.com

Women’s Power

Happy 2019

Worlds Anti-imperialist Front Women’s Power

Farah Notash

womens-power.farah-notash.com

http://www.farah-notash.com

Women’s Power


US Mass Mobilizations: Wars and Financial Plunder James Petras بسیج توده ای آمریکا: جنگ ها و چپاول مالی: جیمز پتراس/ آمادور نویدی

29 دسامبر 2018

image.jpg
image.jpg


گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران؛ ویژه سال ۲۰ ۱۸

28 دسامبر 2018

گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران؛ ویژه سال ۲۰۱۸

https://www.hra-news.org/periodical/a-53/

لینک مستقیم برای دانلود فایل پی.دی.اف گزارش
https://www.hra-news.org/wp-content/uploads/2018/12/Annual-Report-on-Human-Rights-in-Iran-2018-Farsi.pdf


گزارشی از مشکلات بی پایا ن زندانیان محبوس در زندا ن زاهدان

28 دسامبر 2018

گزارشی از مشکلات بی پایان زندانیان محبوس در زندان زاهدان

https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-18495/


تبعید محمدصابر ملک رئیس ی و شیراحمد شیرانی به قرن طینه زندان اردبیل

28 دسامبر 2018

تبعید محمدصابر ملک رئیسی و شیراحمد شیرانی به قرنطینه زندان اردبیل

https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-18494/


احضار سه فعال ترک به دادگ اه انقلاب همزمان با آزاد ی دو فعال دیگر با قرار وثی قه

28 دسامبر 2018

احضار سه فعال ترک به دادگاه انقلاب همزمان با آزادی دو فعال دیگر با قرار وثیقه

https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-18492/


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: