گزارشی از آخرین وضعیت در اویش گنابادی محبوس در زن دان تهران بزرگ

31 اوت 2018

گزارشی از آخرین وضعیت دراویش گنابادی محبوس در زندان تهران بزرگ

https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-16808/


بازداشت دو تن از وکلای دا دگستری در تهران / تداوم ف شار قضایی بر زینب طاهری

31 اوت 2018

بازداشت دو تن از وکلای دادگستری در تهران / تداوم فشار قضایی بر زینب طاهری

https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-16807/


زندانی سیاسی از بازداشت گاه اطلاعات سپاه به زندا ن زاهدان منتقل شد

31 اوت 2018

زندانی سیاسی از بازداشتگاه اطلاعات سپاه به زندان زاهدان منتقل شد

https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-16806/


بازداشت عباس طرفی، فعال عرب در مشهد

31 اوت 2018

بازداشت عباس طرفی، فعال عرب در مشهد

https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-16805/


در سیزدهمین سال حبس؛ محم دامین عبداللهی به شلاق م حکوم شد

31 اوت 2018

در سیزدهمین سال حبس؛ محمدامین عبداللهی به شلاق محکوم شد

https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-16804/


گزارشی از آخرین وضعیت را مین حسین پناهی؛ غل و زنجی ر شده در سلول انفرادی

31 اوت 2018

گزارشی از آخرین وضعیت رامین حسین پناهی؛ غل و زنجیر شده در سلول انفرادی

https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-16803/


تایید ابتلا به سرطان؛ گز ارشی از وضعیت پزشکی آرش ص ادقی در زندان رجایی شهر ک رج

31 اوت 2018

تایید ابتلا به سرطان؛ گزارشی از وضعیت پزشکی آرش صادقی در زندان رجایی شهر کرج

https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-16802/


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: