لزوم نفی خشونت علیه کودک ان در قوانین داخلی/ محمد م قیمی

31 دسامبر 2016

لزوم نفی خشونت علیه کودکان در قوانین داخلی/ محمد مقیمی

https://www.peace-mark.org/68-8

لینک به مطلب در هرانا

https://www.hra-news.org/articles/a-122/


تداوم اعتصاب آرش؛ گزارش ی از آخرین وضعیت زندانیا ن در اعتصاب غذا

31 دسامبر 2016

تداوم اعتصاب آرش؛ گزارشی از آخرین وضعیت زندانیان در اعتصاب غذا

https://www.hra-news.org/2016/hranews/a-9115/


صدور قرار وثیقه برای آرش صادقی و گلرخ ایرایی

31 دسامبر 2016

صدور قرار وثیقه برای آرش صادقی و گلرخ ایرایی

https://www.hra-news.org/2016/hranews/a-9113/


بابی سندرز ایران آرش نام دارد؛ نوشته ای از کوروش ز عیم همبندی آرش صادقی

31 دسامبر 2016

بابی سندرز ایران آرش نام دارد؛ نوشته ای از کوروش زعیم همبندی آرش صادقی

https://www.hra-news.org/letters/a-277/


دادگاه تجدیدنظر شکوفه آ ذر برگزار شد

31 دسامبر 2016

دادگاه تجدیدنظر شکوفه آذر برگزار شد

https://www.hra-news.org/2016/hranews/a-9106/


مسئولیت حفظ جان زندانیا ن اعتصابی بر عهده دستگاه قضایی ایران است

31 دسامبر 2016

مسئولیت حفظ جان زندانیان اعتصابی بر عهده دستگاه قضایی ایران است

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در واکنش به وضعیت وخیم زندانیان اعتصابی در زندانهای مختلف کشور با صدور بیانیه ای واکنش نشان داد. این تشکل ضمن قانونی دانستن مطالبات اعتصابیون دستگاه قضایی را در راس مسئولیت حفظ سلامت و جان زندانیان معترض دانست، متن کامل این بیانیه در ادامه می آید.

http://www.hra-iran.org/hunger-strike

لینک به بیانیه در هرانا

https://www.hra-news.org/statements/a-164/


همزمانی زندان من و همسرم به کودکمان آسیب می زند /ن امه آزیتا رفیع زاده به رئ یس قوه قضائیه

30 دسامبر 2016

همزمانی زندان من و همسرم به کودکمان آسیب می زند /نامه آزیتا رفیع زاده به رئیس قوه قضائیه

https://www.hra-news.org/letters/a-275/


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: