فریاد خاموش کارگران کارخانه قند ورامین زیر آوار مشکلات ورامین

31 مه 2011

فریاد خاموش کارگران قدیمی ترین کارخانه ورامین، زیر آوار مشکلات کارخانه قند هنوز به گوش می رسد، کارگرانی که خواهان پرداخت حق سختی کار، بازنشستگی بعد از 25 سال کار و حفظ پایه سنوات کاری خود هستند.

اتحاد بین المللی در حمایت از کار


فراخوان تظاهرات سندیکاهای فرانسه در حمایت ازکارگران زندانی در ایران

31 مه 2011

از فراخوان تظاهرات سندیکاهای فرانسه

در حمایت ازکارگران زندانی در ایران پشتیبانی کنیم


اعتراض کارگران پرس به اضافه کاری اجباری

30 مه 2011

اضافه کاری اجباری لغو باید گردد

سالن پرس ایران خودرو

 

 

هفته گذشته کارگران سالن پرس نسبت به اضافه کاری اجباری شدیدآ اعتراض کردند کارگران معترض می گویند در سالنهای پرس در مناسبهای که  که خارج از  تعطیلات عمومی تعطیل اعلام می شود مدیریت پرس به قوانین پایبند نیستند واز کارگران می خواهند در سر کار حاضر شوند وگرنه مزایای آنان کسر خواهد شد کارگران این حرکت مدیریت را غیر قانونی دانسته وخواهان پایان دادن به اضافه کاری اجباری در روز های تعطیلات عمومی هستند

سالن پرس ایران خودرو

تعاملی بر اضافه کاری اجباری

اضافه کاری اجباری همچنان ادامه دارد

در ایران خودرو  اضافه کاری اجباری برای جایگزینی و پر کردن کمبود نیروی انسانی  همچنان ادامه دارد

تفکر کاهش نیرو مساوی با گرفتن یک پست ومقام در ایران خودرو است مدتها است چون خوره به جان کارگران خطوط تولید شده است.مسابقه کاهش هزینه ها همچنان قربانی می دهد وقربانیان  آن چه کسانی غیر از کارگران می باشند.در هر قسمت برای اینکه کسی بتواند ترقی کند وبه جایگاهی برسد ملاک شایستگی فرد ی واجتماعی نیست بلکه رعایت یکسری از فاکتورهای است که مدیت در جلو فرد متقاضی می گذرد.فرد متقاضی احراز پست حتما باید بتواند به مدیریت نشان بدهد که چقدر توانسته به اهداف اعلام شده دست پیدا کند یکی از اولین آیتم که برای مدیریت بسیار مهم است اجرای طرح کاهش هزینه توسط فرد متقاضی است اگر فرد متقاضی نتواند از این آزمون موفق بیرون بیآید با وجود شایستگیهای فردی واجتماعی عذر اوخواسته می شود.

واین تفکر واین الزام باعث شده است هر فردی که کاندید یک پستی مدیریتی می شود اولین قدم به سوی کاهش هزینه ها برود .این افراد در سه گروه قرار می گیرند.گروه اول که با شایستگی برای کسب مقام کاندید می شوند از میان خود کارگران هستند وهر گز تن به خواست نامشروع مدیریت نمی دهند وهر گز برای یک مقام بالا هم زنجیر های خودرا نمی فروشند چون این افراد از بین خود کارگران هستند وکاربلد هستند وپایگاه اجتماعی در میان کارگران دارندمدیریت وحراست مجبور می شوند که  تن به این کار بدهند واین افراد که بیشترین افراد کسب شغل های سرپرستی هستند عموما از لایه های پاینی  هستند اما دسته دوم کسانی هستند که متخصص هستند وهرگز هم تمایل ندارند به کاری مشغول شوند که به آن اعتقاد ندارند اما ضرورتا مجبور می شوند که پستهای مدیریتی را قبول کنند چون چاره ای ندارند کار در کشور ما برای یک مدیر کار آنچنان سخت نیست بلکه فقط برای دستور و چند تا امضائ واجرای دستورات بالای ها است وبود ونبود این مدیریتها هیچ نقشی در تولید ندارند اینه عین کاسب کاران دست فروش کنار خیابان هستند در عوض مزایای دارد که با کار بدست نمی آید داشتن هزاران امتیاز که هر کسی را وسوسه می کنداما دسته سوم که افراد فاقد تخصص وکارنا بلد وبیشتر در پستهای بالا و از طریق رابطه وتحمیل از سوی مقامهای بالترویا حراست  کاندید پستهای مدیریتی می شوند و آنها آسان ترین وبی درد سرترین راه را انتخاب می کنند.ودیوار کوتاهتر دیواراز کار گر بدبخت پیدا نمی کنند وبا یک طرح من در آوردی دست به کاهش نیرو می زنندوبا کار فرد اخراجی را به گردن کارگر دیگر می اندازند.وبعد از مدتی چون کارها پیش نمی رود کارگرانرا وادار می کنند که اضافه کار اجباری بایستند واگر کارگری تن به اضافه کاری اجباری ندهد نه تنها کلی از مزایای قانونی وی کسر می شود بلکه  به لیست کاندید بعدی برای کاهش نیرو می شوند

این مسایل باعث شده است که معضل اضافه کاری اجباری هرگز در این خودرو حل نشود

واین مسله بارها مورد اعتراض کارگران قرار می گیرد وجالبتر جواب مسولان همیشه به این واکنش ها این چنین است  ما کسی را وادار به اضافه کاری اجباری نکردیم

بخوانیم جواب مسولان پرس به اعتراض کارگران به اضافه کاری اجباری

عده زيادي از همكاران از اعلام اضافه كار اجباري در سالن پرس گلایه کرده اند.

مسولات پرس: حضور پرسنل مجموعه توليد قطعات پرسي به صورت چهار شيفت است که پرسنل اين مجموعه مطابق جدول تقويم كاري اعلام شده درابتداي هر سال، در محل کار خود حضور مي يابند پس لزومي به حضور اجباري پرسنل در ايام تعطيلات نیست.

اگر اضافه کاری اجباری نیست پس چرا کارگران اعتراض می کنند.

از همکاران سالن پرس می خواهیم در این مورد اظهار نظر کنند

ما منتظر نظریات شما هستیم

پیک خودرو


غارتگری در سازمان تامین اجتماعی

25 مه 2011

افشای انتصاب های دوسویه در شستا و یکی از فدراسیون های ورزشی

در حالیکه کارگران بازنشسته از نداشتن دستمزد مناسب در فلاکت بسر می ببرند در حالکیه سازمان تامین اجتماعی از دادن کوچکترین امکانات در مانی به کارگران دریغ می کند وکارگران را وادار می کنند به بیمه های تکمیلی رو بیاورند هر روز شاهد غارت دسترنج کارگران در سازمان تامین اجتماعی توسط غارت گران ودوردان دولت هستیم این خبر فقط یک نمونه از غارت سازمان تامین اجتماغی است

ايلنا:

چه ارتباطی بین عضویت باقری در هیأت مدیره کاغذ سازی کاوه و انتصاب زرین گل به عنوان نایب رئیس فدراسیون وزنه برداری وجود دارد/ بازنشسته ها در هیأت مدیره های شرکت های زیر پوشش شستا حضور دارند.


شرکت های ستاره ایران و تاپ خودرو واگذار می شود

25 مه 2011

توسط ایران خودرو

شرکت های ستاره ایران و تاپ خودرو واگذار می شود

گروه صنعتي ايران خودرو ، در راستاي كاهشدر راستای رسیدن به  بخش خصوصي در زنجيره تامين و نيز كوچك سازي ساختار

گروه، سهام شرکت های ستاره ایران و تاپ خودرو را به صورت مزایده واگذار می کند

به گزارش ایکوپرس، تعداد سهام قابل واگذاری شرکت ستاره ایران به صورت بلوکی، هزار سهم و تاپ خودرو هفت هزار سهم است. قيمت پايه فروش سهام هر دو شركت جمعاً 120 ميليارد ريال و رقم سپرده شرکت در مزایده، سه میلیارد و 600 میلیون ریال تعیین شده است.


نیروهای قراردادی برای تبدیل وضعیت باید در آزمون شرکت کنند

25 مه 2011

ايلنا:

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور اظهار داشت: برای تبدیل وضعیت کارمندان قراردادی ضوابطی وجود دارد و این طور نیست که آنها بدون شرکت در آزمون تبدیل وضعیت شوند.


محاکمه‌ی رهبران کارگری ترکیه را محکوم می‌کنیم

25 مه 2011

کارگران ایران خودرو ضمن پشتیبانی از مبارزات کارگران ترکیه اعمال دولت ترکیه رامحکوم می

کنند


محاکمه‌ی رهبران کارگری ترکیه را محکوم می‌کنیم

محاکمه‌ی رهبران کارگری ترکیه را محکوم می‌کنیمبر اساس خبرهای منتشره، دولت سرمایه‌داری ترکیه برای مقابله با جنبش کارگری در این کشور می‌خواهد جمعی از رهبران و فعالین کارگری را به پای میز محاکمه بکشاند. این کارگران که ۱۱۱ نفر از فعالین و رهبران اتحادیه‌ای می‌باشند به جرم اعتراض و مبارزه در تاریخ ۲۰۱۰ در پایتخت این کشور، آنکارا که در اعتراض و اعتصاب به پشتیبانی از ۱۲ هزار کارگری انجام گرفت که در مدت یک شبانه روز از کار اخراج شده بودند……

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری ۳ خرداد ۱۳۹۰/ ۲۴ مه۲۰۱۱

زنده باد اتحاد و همبستگی بین‌المللی کارگری


تظاهرات بزرگ کارگران استانبول در روز کارگر

دهها هزار تن از اعضای اتحادیه های کارگری، دانشجویان و نهادهای مدنی مختلف ترکیه روز یکشنبه با نظم خاصی و در میان کنترل حدود 40 هزار نیروی ضد شورش، برای شرکت در مراسم روزجهانی کارگر به سوی میدان مشهور ‹تقسیم› استانبول راهپیمایی می کنند.

کارگران ترکیه‌ای پس از سه دهه در مراسمی روز گارکر را گرامی داشتند


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: