حبیب الله لطیفی؛ سایه مر گ در نهمین سال زندان

31 مارس 2016

حبیب الله لطیفی؛ سایه مرگ در نهمین سال زندان

https://hra-news.org/fa/prisoners/a-4603


شادی صدر: مجموعه فعالان ا نگیزه و تعهد دارد

31 مارس 2016

شادی صدر: مجموعه فعالان انگیزه و تعهد دارد


http://www.peace-mark.org/58-20

لینک به مطلب در هرانا

https://hra-news.org/fa/interviews/a-23


عفو بین الملل خواستار اق دام فوری در مورد وضعیت اف شین سهراب زاده شد

30 مارس 2016

عفو بین الملل خواستار اقدام فوری در مورد وضعیت افشین سهراب زاده شد

https://hra-news.org/fa/prisoners/a-4600


بیانیه عفو بین الملل: محک ومیت دوباره یوسف کاکه مم ی به دلیل نامه به احمد شهی د

30 مارس 2016

بیانیه عفو بین الملل: محکومیت دوباره یوسف کاکه ممی به دلیل نامه به احمد شهید

https://hra-news.org/fa/prisoners/a-4597


گزارشی از آخرین وضعیت سع ید ملک پور از متهمان جرای م سایبری

30 مارس 2016

گزارشی از آخرین وضعیت سعید ملک پور از متهمان جرایم سایبری

https://hra-news.org/fa/prisoners/a-4595


الهه شریف‌پور(هیکس): کا ر مجموعه فعالان شبانه‌ روزی و منحصر به فرد است

29 مارس 2016

الهه شریف‌پور(هیکس): کار مجموعه فعالان شبانه‌روزی و منحصر به فرد است


http://www.peace-mark.org/58-19

لینک به مطلب در هرانا

https://hra-news.org/fa/interviews/a-22


صدور حکم اعدام برای یک کو دک-مجرم در سنندج

29 مارس 2016

صدور حکم اعدام برای یک کودک-مجرم در سنندج


https://hra-news.org/fa/children/a-4587


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: