خیابان یک طرفه

4 نوامبر 2011

آنتونیو گرامشی

مسئله ی مهمی وجود دارد که امروزه هر سوسیالیستی به عنوان یک وظیفه ی تاریخی بر عهده ی طبقه ی کارگر و حزب با آن مواجه می شود و نشانگر آگاهی انتقادی و فعال این طبقه است.


در حمایت از مبارزات کارگران پست کانادا و علیه قانون ارتجاعی و ضدکارگری «بازگشت به کار

27 ژوئن 2011

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران- واحد کانادا

 


خبرهای تظاهرات ایستاده 9ژوئن مقابل دفتر سازمان جهانی کاردرژنو

10 ژوئن 2011

تصاویری کارگران ایران در مقابل دفتر سازمان جهانی کار

بیانیه اتحاد بین اللملی در تظاهرات 9 ژوئن


خبردروغ وبی شرمانه نوکر عضو هيات نمايندگي كارگران ايران در سازمان جهاني كار

9 ژوئن 2011

ايلنا: نماينده انجمنهاي صنفي كارگري در اجلاسيه سازمان جهاني كار خبر داد:

 

آزادي‏‏، بازگشت به كار، منع تعقيب و رسيدگي به وضعيت برخي فعالان صنفي كارگري

 

 

از کارگران ایران خودرو

به سازمان جهانی کار

نهادهای بین المللی

وسازمان های کارگری

سحنان این به اصطلاح عضو هيات نمايندگي كارگران ايران در سازمان جهاني كارراغیرواقعی ویک دروغ بی شرمانه وتوهین به جامعه کارگری وجنبش مردم ایران می دانیم

در حالیکه کارگران ایران از داشتن هر گونه تشکل کارگری محروم هستند ونمایندگان کارگران وفعالین آنها در زندانها ویا اخراج واز کار بیکار شده اند .عده ای به اصطلاح به عنوان نمایندگان کارگران ایران که در کنفرانس سازمان جهانی کار حضور یافته اند تمام اعضای این هیئت را نوکران جمهوری اسلامی وابسته به نهاد هایی مانند خانه کارگر و شوراهای اسلامی وانجمن های صنفی که مشروعیت قانونی در میان کارگران ایران ندارند تشکیل می دهند این به اصطلاح نمایندگان که در سرکوب فعالین و مبارزات کارگری وتصویب دستمزدها وقوانین ضد کارگری در ایران نقش مستقیم داشته اند فقط برای رفع اتهام وتوجیه کارهای ضدکارگری ضد انسانی وضد بشری ودفاع از دولت دیکتاتور در این کنفرانس حضور یافته اند.

یکی از این نوکران بنام آرش فراز طی مصاحبه ای با ایلنا بی شرمانه اعلام کرده است

دولت در پي تحولاتي كه از چندي پيش در ساختار تشكلهاي كارگري ايران به وجود آمد و نيز وعده‌ههاي مساعدي كه از سوي برخي مسوولان دولت ايران درخصوص آزادي‏‏، بازگشت به كار، منع تعقيب و رسيدگي به وضعيت برخي فعالان صنفي كارگري داده شده است
این فرد مدعی چه سندی برای حرفهای شرمگینانه خود دارد منظور ایشان کدام تشکل کارگری است سندیکای شرکت واحد ویا سندیکای هفت تپه ، یا شورای کارگران ایران خودرو،کیان تایر ویا تشکل های دیگر تا آنجا که یاد مان است این تشکل ها غیر قانونی وتشکیل شورا هم در ایران خودرو وجود نداردحتما منظور ایشان از تشکل های کارگری همان نهاد های ضد کارگری دست ساخته وزارت کار می باشند است
ایشان مدعی آزادی ومنع تعفیب بعضی از فعالین شده اند
منظور ایشان آزادی کدم فعال کارگری است اسالو ویا مددی ویا شهابی وکارگران ایران خودرو
اسالو برای مرخصی آمده ودیگران همه در زندان هستند
ایشان از بازگشت به کار چه کسانی حرف می زنند.کارگران اخراجی شرکت واحد یا نیشکر یا ایران خودرو کیان تایر ،نساجی مازنداران یا نساجی کاشانی ویا هزاران کارگر اخراجی دیگر که امکان بردن از نام شرکتهای آنها نیست
این سحنان مشت یاوه گوئی بیش نیست

این خبر بقدری بی شرمانه است که سرکوب وحشیانه جنبش ایران با تمام شدت ادامه دارد هنوز چکمه پوشان ارتش وسپاه در خیابانها وکوچه وپس کوچه ها وشرکتهای جولان می دهند ودنبال سرکوب ودستگیری جوانان ایرانی هستند واز برگزاری هر گونه مراسم وجشن جلوگیری می کنند درروز کارگر از بر گزاری مراسم های روز جهانی کارگرکه یک روز تعطیلی ودر تمام دنیا پذیرفته شده است جلو گیری ودهها نفر را دستگیر وروانه زندانها کردند تظاهرات کارگران ایران خودرو، نساجی مازندران ، پارس جنوبی وکارگران پتروشیمی وکوره پزخانه ها با تمام وجود سرکوب شدند
این خبر در حالی اعلام می شود که هنوز از ایجاد هر نوع تشکل کارگری در ایران جلوگیری می شود،دسمزدهای ماه به ماه پرداخت نمی شود.اختلاف دستمزدها با تورم به بیش از 150% رسیده است استخدام کارگران ممنوع شده است قراردادهای موقت تبدیل به قرار دادهای پیمانی وپکیجی شده وقراردادها از 6 ماهه به قراردادهای یک ماهه تبدیل شده است شرکتهای پيمانکاری وکارهای پکيجي به بیش از 90% کارگران تسری پیداکرده است تبعیض در بین کارگران وحشتناک و پرداخت حقوق مساوی در مقابل کار مساوی ، بین مردان وزنان بین کارگران رسمی وقراردادی بین کارگران قراردادی وپیمانی برای ایرانیان یک رویا شده است امنیت شغلی کارگران کاملا از بین رفته است اخراج کارگران به بهانه های واهی مثل تعطیلی شرکت ها کمبود کار ورشکستگی نبود ثبات افتصادی ،داشتن عقیده ودین به یک امری عادی تبدیل شده است .تمدید قرار دادها از بین رفتن سابقه بیمه مسله بازنشستگی کارگران را به مخاطره انداخته است کارگران هیچ گونه آینده برای خود متصور نیستند
هر روز شاهد اعتراضات کارگران در گوشه وکنار ایران برای بدست آوردن ابتدائی ترین حقوق خود مثل گرفتن دسمزدهای عقب افتاده واخراج ها هستیم واین حواست کارگران با خشن ترین شکل سرکوب با دستگیری وزندان ادامه می یابد
این خبر بقدری بی شرمانه است هنوز هزاران زندانی در گوشه وکنار کشور در معرض اعدام وشکنجه هستند این خبر در حالی اعلام می شود که دهها نفر از کارگران ایران خودرو در زندان ودهها نفز از نمایندگان آنان از کار اخراج شده اند
این خبر در حالی اعلام می شود که زندانهای ایران مملو از مبارزین زندانی سیاسی هستند ودهها نفر ازکارگران ایران وفعالان کارگری همچون: منصور اسالو ،ابراهیم مددی- رضا شهابی-عبدالحسینی- بهنام ابراهیم زاده، مجید تمجیدی-ابراهیم اسماعیلی- حسین مرادی عضو کمیته هاهنگی شهرسقزو… اعضاء هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه رضا رخشان-علی نجاتی- فریدون نیکوفرد- جلیل احمدی – محمد حیدری مهر،همچنین ریئس اتحادیه مستقل کارگری دزفول آقای فرشید محمد زاده وسه تن ازفعالان این اتحادیه به نام های رضا گرجی- جعفر تقی نژاد- حمید رضا سلوکی هیچ خبری دردست نیست. نام های غلامرضا قنبری ازفعالین کانون صنفی معلمان- هاشم خواستار- رسول بداغی وخانم عالیه اقدام دوست معلم اخراجی وفعال زنان وهمینطورطبق اطلاعات بدست آمده احضار ۱۲ تن ازکارگران وفعالین کارگری به دادگاه انقلاب شهرسنندج درروزشنبه 21 خرداد 1390به نام های: وفا قادری، صدیق سبحانی‏، یدالله صمدی، کیومرث قادری، حبیب الله کله‌کانی، عرفان نادری‏،‏ کاوه بهرامی‏، جمال گویلی، واحد خانی، فایق سبحانی، کیوان سبحانی و ظهیر رضوی را دربرابرخودداریم.
این خبر در حالی اعلام می شود که در ایران هیچ گونه تشکل کارگری وجود ندارد وفعالیت هر گونه تشکل کارگری ممنوع وغیر قانونی است وفعالان آن تحت تعقیب وتهدید ودستگیر و زندانی می شوند

این خبر در حالی اعلام می شود که چندین شکایت در سالهای اخیردر کنفرانس سازمان جهانی کار علیه جمهوری اسلامی طرح شده است،از جمله شکایت ما کارگران ایران خودرو

ما کارگران ایران خودرو

این هئیت را نمایندگان خود نمی دانیم وسحنان این به اصطلاح عضو هيات نمايندگي كارگران ايران در سازمان جهاني كارراغیرواقعی ویک دروغ بی شرمانه وتوهین به جامعه کارگری وجنبش مردم ایران می دانیم
که هدف آن فقط توجیه اعمال ضد انسانی وضدبشری وضدکارگری دولت ایران در مفابل سرکوب کشتار ،اعدام وزندانی وسلب آزادیهای مدنی وسیاسی در ایران است نوکر ان ومزدبگیران که در هیچ انتخاباتی شرکت نکرده وهیچ مشروعیتی میان کارگران ندارند توسط وزارت کاربه این کنفرانس اعزام شده اند و می خواهند با دروغ پردازی های آشکار، ارائه تصاویر وارونه از وضیعت کارگری در ایران و وعده های پوچ و بی پایه بکوشند تا ماهیت ضد کارگری، وضد انسانی وضد بشری و سرکوب گرانه خود را پرده پوشانی کرده و با استفاده از تناقضات نهادینه شده واستفاده از همین هئیت های نمایندگان به اصطلاح کارگری در این سازمان ازطرح شکایت وتشکیل پرونده واخراج خود جلوگیری وبا عضویت در تا تركيب اعضاي اصلي هيات مديره سازمان جهاني كار تابا تداوم عضویت خویش، هم چنان به سرکوبگر،اختناق واعمال ضد انسانی وضد کارگری خویش ادامه بدهند
ما از مسولان سازمانی جهانی کاروسازمانهای حقوق بشری وسازمانهای کارگری وآزادیخواهان می خواهیم که ضمن بررسی شکایت ما کارگران علیه دولت خواهان اخراج هئیت نمایندگی ایران از نهاد های جهانی خواهان آزادی تمامی زندانیان سیاسی وفعالین کارگری پایان دادن به سرکو ب ها واختناق و لغو جو پلیسی ودیکتاتوری ، بازگشت کارگران اخراجی به سرکار، بازگشت به كار همه دستگيرشدگانى كه از زندان آزاد مي­شوند ، پرداخت غرامت به همه کارگران زندانی ،آزادی تشکل های کارگری ،لغو قرار دادهای موقت: انحلال شرکتهای پيمانکاری وکارهای پکيجي: پرداخت حقوق مساوی در مقابل کار مساوی با کارگران استخدامی :عدم اخراج کارگران به بهانه های واهی و افزايش دستمزدها بر علیه سیاستهای دولت ایران شوند
جمعی از کارگران ایران خودرو
نهم ژوئن 2011


فراخوان سندیکاهای کارگری فرانسه برای تظاهرات نهم ژوئن در حمایت از کارگران درایران

7 ژوئن 2011

سندیکاهای فرانسه برای گردهمائی در مقابل سازمان جهانی کار در ژنو، فراخوان می دهند.

 

 

پشتیبانی از آزادی های سندیکائی در ایران

پاریس 27 مه 2011
در همبستگی با فعالان سندیکائی ایران که در زندان به سر می برند، سندیکاهای فرانسه برای گردهمائی در مقابل سازمان جهانی کار در ژنو، فراخوان می دهند.
اقدامات سرکوبگرانه علیه فعالان سندیکائی ایران در اول ماه مه سال جاری و دستگیری فعالان سندیکائی در کردستان نقض حقوق بنیادی به حساب می آید.
ما سندیکاهای فرانسوی، همراه با جنبش جهانی سندیکایی، همبستگی خود را با زنان و مردان ایرانی که به رغم خطرهای فعالیت های سندیکائی در ایران در مبارزه برای دفاع از حقوق کارگران وارد عمل شده اند، ابراز می داریم.

پیام های حمایتی از تجمع اعتراضی کارگران در ژنو به سندیکایهای محترم کارگری فرانسه

7 ژوئن 2011

 پیام محمود صالحی به سندیکاهای فرانسه به مسئولین و اعضای سندیکاهای س.ژ.ت ، س.و.د ، یو.اس.ان.آ و اف.اس.یو

 پیام  رضا رخشان به سندیکاهای کارگری فرانسه 

پیام اتحادیه های مستقل کارگری به سندیکایهای محترم کارگری فرانسه 

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگریاز تجمع اعتراضی کارگران در ژنو حمایت می کنیم


اعتراض به جمهوری اسلامی در مقابل سازمان جهانی کار

4 ژوئن 2011

جمهوري اسلامي بايد از سازمان جهاني کار٬ آي ال او٬ اخراج گردد!


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: