مسائل کارگری

دوستان  کارگر

یکی از اساسی  ترین مسایل ما کارگران شناخت و آگاهی از مباحث مطرح در جنبش کارگری است ما کارگران بدون داشتن سلاح آگاهی نمی توانیم به جنگ دشمنان خود برویم ما باید یاد بگیریم ودر میان خود ودوستان خود در حول موضاعات مطرح در جنبش کارگری بحث کنیم وبا شناخت از همه نطریات بتوانیم ضمن اشاعه نطریات در بین دوستان کارگر هم خود آگاهتر شویم وهم دوستانمانرا آگاه کنیم دانستن مسایل مختلف وشناخت این مسایل به ما کمک خواهد کرد که در مواقع ضروری تصمیم درست بگیریم

وکورکورانه دنباله رو آن واین جریان نشویم هر کارگری  ضمن مبارزه روزانه در سرکار در جامعه باید از طبقه خود شناخت داشته باشد

منافع خودرا بشناسد

اهداف خودرا بداند

چی می خواهد وبه کجا می خواهد برود

از چه مسیری واز چه اهرم های باید استفاده کند

برای رسیدن به اهداف خود چه مشکلاتی وجود دارد

حریف مقابل خودرا بشناسد

از غلم اقتصاد خبر داشته باشد

تاریخ مبارزاتی  کشور خود ودنیا را دنبال کند

احزاب  وتشکلهای موجود در ایران وجهان را بشناسد

قانون اساسی وقانون کار را بدانند

قانون بیمه را یاد بگیرد

حقوق خودرا بشناسد

خواستهای خودرا بدانند

ازخواست کارگران مختلف خبر داشته باشد

با چشمان باز وآگاهانه در جهت رسیدن به اهداف خود تلاش کند

ما بازهم در این مورد صجبت خواهیم کرد

بنا داریم امروز شما را با یک بحث روز کارگری آشنا کنیم

رضا درخشان از اعضاء سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در زمان برگزاری اجلاس سازمان جهانی کار نامه به کارگران فرانسوی می نویسد

کاری که ما هم کردیم

این نامه مورد نقد قرار می گیرد عده ای مخالف آن وعده موافق آن می شوند.در این بین خود رضا درخشان هم نقدی بر منتقدان خود می نویسد

ما این مباحث را روی سایت گذاشتیم که دوستان کارگر خود آنر بخوانند ونطر مخالف وموافق را هم ببینند

وبهترین کار آن است که در مورد آن در بین دوستان کارگر هم بحث کنند  تا با شناخت نطریات مطرح در جنبش آشنا شوند

این شما واین هم رضان درخشان

رضا رخشان مسئول روابط عمومی سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه در گفتگو با راديو ندا:

اعدام يك كارگر اخراج او از كار است

رادیو ندا: رضا رخشان مسئول روابط عمومی سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه با اشاره به وضعيت عمومي خوب 5 تن از اعضائ

هيئت مديره زنداني اين سنديكا كه هم اكنون در زندان فجر دزفول محبوسند، گفت: ”آنچه كه مايه نگراني ما و خانواده اين كارگران

زنداني است اخراج انها از كار است. در اين مورد آقاي دكتر اوليائي فرد، وكيل اين كارگران، شكايتي را تنظيم و به اداره كار شوش

تحويل داده است. “

وي افزود” در حقيقت اعدام يك كارگر اخراج او از كار است. و اين بيشتر مايه نگراني است تا بحث سپري كردن چند ماه در

زندان”


نامه رضا رخشان به سندیکاهای کارگری فرانسه

 به رضا رخشان: شما هم به اعتراض بین المللی به جمهوری اسلامی بپیوندید

 ناصر اصغری

  كارگر كمونیست ١٦٠

رضا رخشان: پاسخی به منتقدین

رضا رخشان


www.ofros.com

!!رضا رخشان» و فتوحات سندیکالیسم»

  فعالین لغو کار مزدی                                                                                          شنبه ١١ تیرماه ١٣٩٠

!مفهوم، پیام رضا رخشان بە سندیکاهای کارگری فرانسوی

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: