کارگران ایران خودرودستگيرى فعال کارگرى محمد جراحى را محکوم می کنند

ما خواهان آزادى فورى محمد جراحى و توقف فشارها و تهديدها و پرونده سازيها براى فعالين

کارگرى هستيم.

همکاران ودوستان کارگر

بازهم دستگیری بازهم زندان

روزی نیست که فعال کارگری مدنی وسیاسی را ببند نکشنند

 

هر روز شاهد دستگیری دهها دانشجو خبر نگار وفعالان زنان ومادران داغ دیده می باشیم هنوز مرخصی اسانلو تمام نشده شاهرخ زمانی را دستگیر می کنند هنوز در پی آزادی شاهرخ زمانی هستیم محمد جراحی وکارگری از صبا ترابررا به بند می کشنند

ما ضمن محکوم کردن این اعمال وحشیانه دولت خواهان آزادی فوری تمام زندانیان در بند می باشیم

آزادی کارگران زندانی وزندانیان سیاسی

 

 

   ونابودی زندان سیاسی خواست ما کارگران است

حق ایجاد تشکل کارگری

 

شورا،سندیکا وانجمن های صنفی

 

 حق تشکيل سازمانهاى مستقل کارگری

 

حق اعتصاب وحق  آزادى بیان

 

 حق داشتن رسانه  آزاد  روزنامه ،نشریه  حق ما کارگران است و بايد برسميت شناخته شود


نابود باد دیکتاتوری

نابود باد زندان سیاسی

زنده باد آزادی

 

جمعی از کارگران ایران خودرو

http://ikhodro.blogspot.com/

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: