پیام جمعی از کارگران ایران خودرو به سندیکایهای کارگری فرانسه وبرگزار کنندگان حمایت از کارگران ایران

 صدای ما کارگران باشید

دوستان عزیز و ارجمند

آگاهی یافتیم که سندیکاهای کارگری فرانسه در تاریخ ٩ ژوئن ٢٠١١ آکسیون اعتراضی در حمایت از کارگران زندانی در ایران برپا خواهند نمود و حمایت خود را ازمبارزات حق طلبانه کارگری در ایران اعلام خواهند کرد ما جمعی از کارگران ایران خودرو ضمن حمایت از این حرکت سندیکایهای  کارگری فرانسه  وبرگزار کنندگان  حمایت از کارگران ایران  اقدام شما را یک اقدام مهم و انسانی و کارگری دانسته و آن را رساندن  صدای ما کارگران  به گوش جهانیان  در ایران می دانیم به همین خاطر مراتب کمال تشکر خود را در قبال این اقدام ارزشمند شما اعلام میداریم. 

 دوستان کارگر

طبقه کارگر یک طبفه جهانی است وضرورت همبستگی از همدیگر اجتناب نا پذیر است در حالیکه در کشور ما یک دیکتاتوری عریان بر قرار است وتمامی مبارزات ما به وحشیانه ترین شکل سرکوب و کارگران وفعالین دستگیر زندانی واعدام می شوند واگر کسی آزاد شد هرگز به وی کار نمی دهند  حمایت شما واعلام برگزاری آکسیون اعتراضی می تواند کمکی هر چند کوچک برای چایان دادن به وضیعت در کشور ما گردد چون دیکتاتوری حاکم در ایران به هیچ اصول انسانی وجهانی اعتقاد ندارد دولت حاکم در ایران یک دولت قرون وسطائی وعقب مانده وواپس گرا بوده وبقای خودرا تنها در سرکوب وکشتار وزندانی کردن مبارزین سیاسی می داند وهرگر تحت تاثیر اعتراضات جهانی قرار نمی گیرد مگر فشارهای عملی واساسی 

بی شک در جریان مبارزات ما و کشته شدن همکاران  ما ودستگیری واخراج نمایندگان ما قرار دارید ما کارگران ایران خودرو فقط در مقابل کشته شدن همکاران خود اعتراض کردیم ولی دولت  به جای دستگیری قاتلین کارگران کشته شده با تمام وجود ما را سرکوب کرد دوستان ما را دستگیر وزندانی کرد دهها نفر از دوستان ما را اخراج کرد ما حرکت شما در شرایط کنونی  ارج می نهیم ومی خواهیم ضمن رساندن صدای ما کارگران به گوش جهانیان وبخصوص به کارگران فرانسه وبخصوص کارگران خودروسازان همچون رنو وپژو ..ما  رادر این راه تنها نگذارید ما از کارگران ودوستان خود در شرکتهای خودرو سازی فرانسه که شریک تجاری ایران هستند انتظار کمک عملی زیادی داریم 


ما امیدواریم که جنبش کارگری  ایران با مبارزات خود وهمبستگی جهانی وحمایت جهانی  بتواند با حرکتهای بیشتر وعملی تربا شکست دیکتاتوری ورسیدن به آزادی به سمت ایجاد تشکلهای مستقل خود  به این وضعیت اسفناک خود  پایان بدهد  برای ایجاد یک دنیای بهترنزدیک شود  

زنده باد اتحاد وهمبستگی کارگران

زنده باد مبارزات کارگران ایران

درود بر زندانیان در بند

به امید آزادی

با آرزوی پیروزی 

 جمعی از کارگران ایران خودرو

هفتم ژوئن 2011


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: